แผนที่ฝน 24 ชม. ย้อนหลัง (มิลลิเมตร)

Full Map

รายวัน รายงานล่าสุด | ย้อนหลัง

สรุปสถานการณ์ เฝ้าระวัง

สรุปสถานการณ์ ปัจจุบัน

สรุป คาดการณ์

สถานภาพพายุที่เข้าใกล้ประเทศไทยขณะนี้:


ปริมาณฝน 24 ชม.ย้อนหลัง(มิลลิเมตร)
ล่าสุด : 2021-06-19

สถานที่ เวลา มม.
นราธิวาส อ.ระแงะ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติน้ำตกซีโป 22:00 97.0
ยะลา อ.เบตง ทะเลหมอก อัยเยอร์เวง 22:00 80.2
ยะลา อ.เมืองยะลา โครงการชลประทานยะลา 22:00 73.0
ยะลา อ.ธารโต หน่วยพิทักษ์อุทยานฯ ที่ บล.๔ (น้ำตกละอองรุ้ง) 22:00 64.8
นราธิวาส อ.สุไหงโกลก ทต.สุไหงโก-ลก 22:00 64.6

อุณหภูมิสูงสุด (องศาเซลเซียส)
ล่าสุด : 2021-06-19

สถานที่ เวลา องศาเซลเซียส
นครสวรรค์ อ.ไพศาลี ทต.ไพศาลี 22:00 31.4
อุดรธานี อ.เมืองอุดรธานี เทศบาลนครอุดรธานี 22:00 31.4
สุโขทัย อ.คีรีมาศ ทต.บ้านโตนด 22:00 31.0
ฉะเชิงเทรา อ.บางปะกง ทต.ท่าข้าม 22:00 30.9
นครสวรรค์ อ.ท่าตะโก ทต.ท่าตะโก 22:00 30.9

ข้อมูลน้ำในเขื่อน (ล้าน ลบ.ม.)
ล่าสุด : 2021-06-19

เขื่อน ปริมาตรน้ำในอ่างฯ (%รนก.) ใช้การได้จริง
เขื่อนภูมิพล 4,192 (31.14%) 392 (3%)
เขื่อนสิริกิติ์ 3,458 (36.36%) 608 (6%)
เขื่อนแควน้อย 236 (25.11%) 193 (21%)
เขื่อนป่าสักฯ 102 (10.63%) 99 (10%)
รวมน้ำใช้การของ 4 เขื่อนหลัก
(ลุ่มน้ำเจ้าพระยา)
7,988 (16%)
(ล้าน.ลบ.ม)
1,292 (5%)
(ล้าน.ลบ.ม)
%รนก. <=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก

เขื่อนน้ำน้อยวิกฤต (%ใช้การฯ)

เขื่อนภูมิพล (3%) เขื่อนทับเสลา (4%) เขื่อนศรีนครินทร์ (6%)
เขื่อนคลองสียัด (6%) เขื่อนสิริกิติ์ (6%) เขื่อนวชิราลงกรณ (7%)
เขื่อนป่าสักฯ (10%) เขื่อนขุนด่านปราการชล (11%) เขื่อนอุบลรัตน์ (14%)
เขื่อนแม่กวง (15%) เขื่อนสิรินธร (17%) เขื่อนกระเสียว (18%)

เขื่อนน้ำมากวิกฤต (%รนก.)

ไม่มี
หมายเหตุ: วันที่และวันนับถอยหลังในตาราง จะอัพเดทอัตโนมัติตามวันปัจุบัน (หลังเวลาเที่ยงคืน) สำหรับข้อมูลปริมาณน้ำใช้การและน้ำระบาย จะอัพเดตหลังจากได้รับข้อมูลจากกรมชลประทาน (ประมาณ 10.00-14.00 น.)


สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)
เลขที่ 901 ถนนงามวงศ์วาน  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร 10900
02 158 0901,     02 158 0910     : info_thaiwaterhaii.or.th
ขอขอบคุณ
กรมชลประทาน กรมฝนหลวง กรมอุตุนิยมวิทยา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด
สถิติเว็บไซต์

Copyright © 2016 | HII - All rights reserved.