แผนที่ฝน 24 ชม. ย้อนหลัง (มิลลิเมตร)

Full Map

รายวัน รายงานล่าสุด | ย้อนหลัง

สรุปสถานการณ์ เฝ้าระวัง

สรุปสถานการณ์ ปัจจุบัน

สรุป คาดการณ์

สถานภาพพายุที่เข้าใกล้ประเทศไทยขณะนี้:


ปริมาณฝน 24 ชม.ย้อนหลัง(มิลลิเมตร)
ล่าสุด : 2023-05-30

สถานที่ เวลา มม.
ระนอง อ.เมืองระนอง ทต.ปากน้ำ 21:00 80.0
ปัตตานี อ.โคกโพธิ์ สถานีฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านลุตง 21:00 67.4
สิงห์บุรี อ.ท่าช้าง เหนือปตร.ยางมณี 21:00 66.4
ปัตตานี อ.มายอ ทต.มายอ 21:00 66.2
สิงห์บุรี อ.ท่าช้าง ท้ายปตร.ยางมณี 21:00 65.4

อุณหภูมิสูงสุด (องศาเซลเซียส)
ล่าสุด : 2023-05-30

สถานที่ เวลา องศาเซลเซียส
กำแพงเพชร อ.เมืองกำแพงเพชร อบจ.กำแพงเพชร 21:00 32.9
นครศรีธรรมราช อ.ทุ่งสง ฝายคลองท่าเลา 21:00 32.3
อุดรธานี อ.เมืองอุดรธานี เทศบาลนครอุดรธานี 21:00 32.3
พิษณุโลก อ.เมืองพิษณุโลก โครงการชลประทานพิษณุโลก 21:00 32.0
หนองคาย อ.เมืองหนองคาย สวนสาธารณะหนองถิ่น ทม.หนองคาย 21:00 32.0

ข้อมูลน้ำในเขื่อน (ล้าน ลบ.ม.)
ล่าสุด : 2023-05-30

เขื่อน ปริมาตรน้ำในอ่างฯ (%รนก.) ใช้การได้จริง
เขื่อนภูมิพล 7,485 (55.6%) 3,685 (27%)
เขื่อนสิริกิติ์ 4,088 (42.98%) 1,238 (13%)
เขื่อนแควน้อย 219 (23.3%) 176 (19%)
เขื่อนป่าสักฯ 158 (16.42%) 155 (16%)
รวมน้ำใช้การของ 4 เขื่อนหลัก
(ลุ่มน้ำเจ้าพระยา)
11,949 (44%)
(ล้าน.ลบ.ม)
5,253 (21%)
(ล้าน.ลบ.ม)
%รนก. <=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก

เขื่อนน้ำน้อยวิกฤต (%ใช้การฯ)

เขื่อนอุบลรัตน์ (8%) เขื่อนวชิราลงกรณ (12%) เขื่อนสิรินธร (12%)
เขื่อนสิริกิติ์ (13%) เขื่อนจุฬาภรณ์ (14%) เขื่อนปราณบุรี (15%)
เขื่อนคลองสียัด (16%) เขื่อนศรีนครินทร์ (16%) เขื่อนป่าสักฯ (16%)
เขื่อนขุนด่านปราการชล (17%) เขื่อนแควน้อย (19%)

เขื่อนน้ำมากวิกฤต (%รนก.)

ไม่มี
หมายเหตุ: วันที่และวันนับถอยหลังในตาราง จะอัพเดทอัตโนมัติตามวันปัจุบัน (หลังเวลาเที่ยงคืน) สำหรับข้อมูลปริมาณน้ำใช้การและน้ำระบาย จะอัพเดตหลังจากได้รับข้อมูลจากกรมชลประทาน (ประมาณ 10.00-14.00 น.)


สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)
เลขที่ 901 ถนนงามวงศ์วาน  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร 10900
02 158 0901,     02 158 0910     : info_thaiwaterhaii.or.th
ขอขอบคุณ
กรมชลประทาน กรมฝนหลวง กรมอุตุนิยมวิทยา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด
สถิติเว็บไซต์

Copyright © 2016 | HII - All rights reserved.