แผนที่ฝน 24 ชม. ย้อนหลัง (มิลลิเมตร)

Full Map

รายวัน รายงานล่าสุด | ย้อนหลัง

สรุปสถานการณ์ เฝ้าระวัง

สรุปสถานการณ์ ปัจจุบัน

สรุป คาดการณ์

สถานภาพพายุที่เข้าใกล้ประเทศไทยขณะนี้:


ปริมาณฝน 24 ชม.ย้อนหลัง(มิลลิเมตร)
ล่าสุด : 2024-02-28

สถานที่ เวลา มม.
ชลบุรี อ.บ่อทอง อบต.บ่อทอง 23:00 50.6
ประจวบคีรีขันธ์ อ.บางสะพาน ทต.ร่อนทอง 23:00 42.4
ตราด อ.เมืองตราด เปร็ดใน 23:00 28.6
สกลนคร อ.เมืองสกลนคร ทต.ท่าแร่ 23:00 21.6
ตราด อ.บ่อไร่ สะพานคลองสะตอ 23:00 18.6

อุณหภูมิสูงสุด (องศาเซลเซียส)
ล่าสุด : 2024-02-28

สถานที่ เวลา องศาเซลเซียส
นครสวรรค์ อ.ไพศาลี ทต.ไพศาลี 23:00 30.8
เชียงราย อ.ขุนตาล ทต.ยางฮอม 23:00 30.6
พิษณุโลก อ.เมืองพิษณุโลก โครงการชลประทานพิษณุโลก 23:00 30.1
อุทัยธานี อ.หนองฉาง ทต.หนองฉาง 23:00 29.9
อุทัยธานี อ.ทัพทัน ทต.ทัพทัน 23:00 29.6

ข้อมูลน้ำในเขื่อน (ล้าน ลบ.ม.)
ล่าสุด : 2024-02-28

เขื่อน ปริมาตรน้ำในอ่างฯ (%รนก.) ใช้การได้จริง
เขื่อนภูมิพล 8,229 (61.13%) 4,429 (33%)
เขื่อนสิริกิติ์ 4,912 (51.65%) 2,062 (22%)
เขื่อนแควน้อย 582 (61.95%) 539 (57%)
เขื่อนป่าสักฯ 410 (42.73%) 407 (42%)
รวมน้ำใช้การของ 4 เขื่อนหลัก
(ลุ่มน้ำเจ้าพระยา)
14,133 (53%)
(ล้าน.ลบ.ม)
7,437 (30%)
(ล้าน.ลบ.ม)
%รนก. <=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก

เขื่อนน้ำน้อยวิกฤต (%ใช้การฯ)

เขื่อนคลองสียัด (8%) เขื่อนกระเสียว (14%)

เขื่อนน้ำมากวิกฤต (%รนก.)

เขื่อนแม่งัด (98.28%)
หมายเหตุ: วันที่และวันนับถอยหลังในตาราง จะอัพเดทอัตโนมัติตามวันปัจุบัน (หลังเวลาเที่ยงคืน) สำหรับข้อมูลปริมาณน้ำใช้การและน้ำระบาย จะอัพเดตหลังจากได้รับข้อมูลจากกรมชลประทาน (ประมาณ 10.00-14.00 น.)


สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)
เลขที่ 901 ถนนงามวงศ์วาน  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร 10900
02 158 0901,     02 158 0910     : info_thaiwaterhaii.or.th
ขอขอบคุณ
กรมชลประทาน กรมฝนหลวง กรมอุตุนิยมวิทยา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด
สถิติเว็บไซต์

Copyright © 2016 | HII - All rights reserved.