แผนที่ฝน 24 ชม. ย้อนหลัง (มิลลิเมตร)

Full Map

รายวัน รายงานล่าสุด | ย้อนหลัง

สรุปสถานการณ์ เฝ้าระวัง

สรุปสถานการณ์ ปัจจุบัน

สรุป คาดการณ์

สถานภาพพายุที่เข้าใกล้ประเทศไทยขณะนี้:


ปริมาณฝน 24 ชม.ย้อนหลัง(มิลลิเมตร)
ล่าสุด : 2021-08-01

สถานที่ เวลา มม.
พังงา อ.เมืองพังงา เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าน้ำตกสองแพรก 14:00 125.0
ตรัง อ.เมืองตรัง คลองนางน้อย 14:00 87.8
ตรัง อ.ย่านตาขาว รร.บ้านลำปลอกเหนือ 14:00 87.6
พังงา อ.กะปง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่านา 14:00 86.8
ตรัง อ.นาโยง รร.วัดควนสีนวล 14:00 81.6

อุณหภูมิสูงสุด (องศาเซลเซียส)
ล่าสุด : 2021-08-01

สถานที่ เวลา องศาเซลเซียส
เชียงใหม่ อ.ฝาง ที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก 14:00 39.3
ร้อยเอ็ด อ.เกษตรวิสัย รร. เทศบาล 1 (ทต.เกษตรวิสัย) 14:00 38.8
กำแพงเพชร อ.ขาณุวรลักษบุรี อบต.สลกบาตร 14:00 38.4
สมุทรสาคร อ.เมืองสมุทรสาคร อบต.บางกระเจ้า 14:00 38.2
นราธิวาส อ.ระแงะ ทต.ตันหยงมัส 14:00 38.2

ข้อมูลน้ำในเขื่อน (ล้าน ลบ.ม.)
ล่าสุด : 2021-07-31

เขื่อน ปริมาตรน้ำในอ่างฯ (%รนก.) ใช้การได้จริง
เขื่อนภูมิพล 4,358 (32.37%) 558 (4%)
เขื่อนสิริกิติ์ 3,293 (34.63%) 443 (5%)
เขื่อนแควน้อย 251 (26.73%) 208 (22%)
เขื่อนป่าสักฯ 69 (7.19%) 66 (7%)
รวมน้ำใช้การของ 4 เขื่อนหลัก
(ลุ่มน้ำเจ้าพระยา)
7,971 (16%)
(ล้าน.ลบ.ม)
1,275 (5%)
(ล้าน.ลบ.ม)
%รนก. <=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก

เขื่อนน้ำน้อยวิกฤต (%ใช้การฯ)

เขื่อนภูมิพล (4%) เขื่อนสิริกิติ์ (5%) เขื่อนป่าสักฯ (7%)
เขื่อนคลองสียัด (7%) เขื่อนศรีนครินทร์ (8%) เขื่อนทับเสลา (8%)
เขื่อนอุบลรัตน์ (10%) เขื่อนแม่กวง (11%) เขื่อนสิรินธร (17%)

เขื่อนน้ำมากวิกฤต (%รนก.)

ไม่มี
หมายเหตุ: วันที่และวันนับถอยหลังในตาราง จะอัพเดทอัตโนมัติตามวันปัจุบัน (หลังเวลาเที่ยงคืน) สำหรับข้อมูลปริมาณน้ำใช้การและน้ำระบาย จะอัพเดตหลังจากได้รับข้อมูลจากกรมชลประทาน (ประมาณ 10.00-14.00 น.)


สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)
เลขที่ 901 ถนนงามวงศ์วาน  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร 10900
02 158 0901,     02 158 0910     : info_thaiwaterhaii.or.th
ขอขอบคุณ
กรมชลประทาน กรมฝนหลวง กรมอุตุนิยมวิทยา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด
สถิติเว็บไซต์

Copyright © 2016 | HII - All rights reserved.