แผนที่ฝน 24 ชม. ย้อนหลัง (มิลลิเมตร)

Full Map

รายวัน รายงานล่าสุด | ย้อนหลัง

สรุปสถานการณ์ เฝ้าระวัง

สรุปสถานการณ์ ปัจจุบัน

สรุป คาดการณ์

สถานภาพพายุที่เข้าใกล้ประเทศไทยขณะนี้:


ปริมาณฝน 24 ชม.ย้อนหลัง(มิลลิเมตร)
ล่าสุด : 2022-05-29

สถานที่ เวลา มม.
บึงกาฬ อ.บึงกาฬ อบต.บึงกาฬ 09:00 83.0
พังงา อ.ท้ายเหมือง ทต.ลำแก่น 09:00 75.6
ร้อยเอ็ด อ.เมยวดี ทต.ชุมพร 09:00 71.4
ระนอง อ.กะเปอร์ อบต.บางหิน 09:00 71.2
จันทบุรี อ.สอยดาว ฝายจิตรมานี 09:00 70.6

อุณหภูมิสูงสุด (องศาเซลเซียส)
ล่าสุด : 2022-05-29

สถานที่ เวลา องศาเซลเซียส
เพชรบุรี อ.เมืองเพชรบุรี อบต.ดอนยาง 09:00 36.2
อุทัยธานี อ.ลานสัก อบต.ลานสัก 09:00 35.9
สุพรรณบุรี อ.ด่านช้าง อบต.นิคมกระเสียว 09:00 35.4
เลย อ.ภูกระดึง อบต.ศรีฐาน 09:00 35.2
อุทัยธานี อ.สว่างอารมณ์ ทต.สว่างอารมณ์ 09:00 35.2

ข้อมูลน้ำในเขื่อน (ล้าน ลบ.ม.)
ล่าสุด : 2022-05-28

เขื่อน ปริมาตรน้ำในอ่างฯ (%รนก.) ใช้การได้จริง
เขื่อนภูมิพล 6,049 (44.93%) 2,249 (17%)
เขื่อนสิริกิติ์ 3,744 (39.37%) 894 (9%)
เขื่อนแควน้อย 362 (38.56%) 319 (34%)
เขื่อนป่าสักฯ 294 (30.59%) 291 (30%)
รวมน้ำใช้การของ 4 เขื่อนหลัก
(ลุ่มน้ำเจ้าพระยา)
10,448 (36%)
(ล้าน.ลบ.ม)
3,752 (15%)
(ล้าน.ลบ.ม)
%รนก. <=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก

เขื่อนน้ำน้อยวิกฤต (%ใช้การฯ)

เขื่อนสิริกิติ์ (9%) เขื่อนสิรินธร (14%) เขื่อนคลองสียัด (15%)
เขื่อนภูมิพล (17%) เขื่อนขุนด่านปราการชล (19%)

เขื่อนน้ำมากวิกฤต (%รนก.)

ไม่มี
หมายเหตุ: วันที่และวันนับถอยหลังในตาราง จะอัพเดทอัตโนมัติตามวันปัจุบัน (หลังเวลาเที่ยงคืน) สำหรับข้อมูลปริมาณน้ำใช้การและน้ำระบาย จะอัพเดตหลังจากได้รับข้อมูลจากกรมชลประทาน (ประมาณ 10.00-14.00 น.)


สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)
เลขที่ 901 ถนนงามวงศ์วาน  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร 10900
02 158 0901,     02 158 0910     : info_thaiwaterhaii.or.th
ขอขอบคุณ
กรมชลประทาน กรมฝนหลวง กรมอุตุนิยมวิทยา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด
สถิติเว็บไซต์

Copyright © 2016 | HII - All rights reserved.