แผนที่ฝน 24 ชม. ย้อนหลัง (มิลลิเมตร)

Full Map

รายวัน รายงานล่าสุด | ย้อนหลัง

สรุปสถานการณ์ เฝ้าระวัง

สรุปสถานการณ์ ปัจจุบัน

สรุป คาดการณ์

สถานภาพพายุที่เข้าใกล้ประเทศไทยขณะนี้:


ปริมาณฝน 24 ชม.ย้อนหลัง(มิลลิเมตร)
ล่าสุด : 2021-04-23

สถานที่ เวลา มม.
สระแก้ว อ.ตาพระยา อบต.โคคลาน 12:00 90.6
กระบี่ อ.เขาพนม อบต.สินปุน 12:00 59.0
พัทลุง อ.เมืองพัทลุง สะพานท่าสำเภา 12:00 49.6
ชลบุรี อ.ศรีราชา รพสต.บ่อวิน 12:00 47.8
สงขลา อ.สะเดา หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ นค. 1 (บ้านคลองยน) 12:00 47.2

อุณหภูมิสูงสุด (องศาเซลเซียส)
ล่าสุด : 2021-04-23

สถานที่ เวลา องศาเซลเซียส
ประจวบคีรีขันธ์ อ.หัวหิน รร.หนองพลับวิทยา 12:00 43.7
อุทัยธานี อ.บ้านไร่ ศูนย์อปพร. อบต.บ้านไร่ 12:00 42.8
แพร่ อ.วังชิ้น สะพานน้ำแม่สิน 12:00 42.1
แพร่ อ.เมืองแพร่ สะพานแม่แคม 12:00 42.1
เพชรบุรี อ.ท่ายาง ทต.ท่ายาง 12:00 42.1

ข้อมูลน้ำในเขื่อน (ล้าน ลบ.ม.)
ล่าสุด : 2021-04-22

เขื่อน ปริมาตรน้ำในอ่างฯ (%รนก.) ใช้การได้จริง
เขื่อนภูมิพล 4,641 (34.48%) 841 (6%)
เขื่อนสิริกิติ์ 3,843 (40.41%) 993 (10%)
เขื่อนแควน้อย 318 (33.92%) 275 (29%)
เขื่อนป่าสักฯ 231 (24.04%) 228 (24%)
รวมน้ำใช้การของ 4 เขื่อนหลัก
(ลุ่มน้ำเจ้าพระยา)
9,034 (26%)
(ล้าน.ลบ.ม)
2,338 (9%)
(ล้าน.ลบ.ม)
%รนก. <=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก

เขื่อนน้ำน้อยวิกฤต (%ใช้การฯ)

เขื่อนภูมิพล (6%) เขื่อนวชิราลงกรณ (8%) เขื่อนศรีนครินทร์ (8%)
เขื่อนคลองสียัด (9%) เขื่อนสิริกิติ์ (10%) เขื่อนอุบลรัตน์ (13%)
เขื่อนแม่กวง (14%) เขื่อนสิรินธร (16%) เขื่อนขุนด่านปราการชล (18%)
เขื่อนลำปาว (19%)

เขื่อนน้ำมากวิกฤต (%รนก.)

ไม่มี
หมายเหตุ: วันที่และวันนับถอยหลังในตาราง จะอัพเดทอัตโนมัติตามวันปัจุบัน (หลังเวลาเที่ยงคืน) สำหรับข้อมูลปริมาณน้ำใช้การและน้ำระบาย จะอัพเดตหลังจากได้รับข้อมูลจากกรมชลประทาน (ประมาณ 10.00-14.00 น.)


สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)
เลขที่ 901 ถนนงามวงศ์วาน  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร 10900
02 158 0901,     02 158 0910     : info_thaiwaterhaii.or.th
ขอขอบคุณ
กรมชลประทาน กรมฝนหลวง กรมอุตุนิยมวิทยา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด
สถิติเว็บไซต์

Copyright © 2016 | HII - All rights reserved.