แผนที่ฝน 24 ชม. ย้อนหลัง (มิลลิเมตร)

Full Map

รายวัน รายงานล่าสุด | ย้อนหลัง

สรุปสถานการณ์ เฝ้าระวัง

สรุปสถานการณ์ ปัจจุบัน

สรุป คาดการณ์

สถานภาพพายุที่เข้าใกล้ประเทศไทยขณะนี้:


ปริมาณฝน 24 ชม.ย้อนหลัง(มิลลิเมตร)
ล่าสุด : 2022-01-22

สถานที่ เวลา มม.
เพชรบูรณ์ อ.บึงสามพัน อบต.บึงสามพัน 09:00 61.6
ตราด อ.คลองใหญ่ อบต.ไม้รูด 09:00 48.0
ประจวบคีรีขันธ์ อ.บางสะพาน คลองขนาน 09:00 46.6
ประจวบคีรีขันธ์ อ.บางสะพาน ทต.ร่อนทอง 09:00 43.8
ชัยนาท อ.หันคา ทต.หันคา 09:00 39.0

อุณหภูมิสูงสุด (องศาเซลเซียส)
ล่าสุด : 2022-01-22

สถานที่ เวลา องศาเซลเซียส
ตราด อ.คลองใหญ่ อบต.ไม้รูด 09:00 33.0
นครศรีธรรมราช อ.เชียรใหญ่ รร.วัดทายิการาม 09:00 31.9
นราธิวาส อ.ระแงะ ทต.ตันหยงมัส 09:00 31.7
นราธิวาส อ.ยี่งอ ที่ว่าการอำเภอยี่งอ 09:00 31.4
ปัตตานี อ.มายอ ทต.มายอ 09:00 31.1

ข้อมูลน้ำในเขื่อน (ล้าน ลบ.ม.)
ล่าสุด : 2022-01-21

เขื่อน ปริมาตรน้ำในอ่างฯ (%รนก.) ใช้การได้จริง
เขื่อนภูมิพล 7,546 (56.05%) 3,746 (28%)
เขื่อนสิริกิติ์ 4,267 (44.87%) 1,417 (15%)
เขื่อนแควน้อย 783 (83.39%) 740 (79%)
เขื่อนป่าสักฯ 763 (79.47%) 760 (79%)
รวมน้ำใช้การของ 4 เขื่อนหลัก
(ลุ่มน้ำเจ้าพระยา)
13,358 (50%)
(ล้าน.ลบ.ม)
6,662 (27%)
(ล้าน.ลบ.ม)
%รนก. <=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก

เขื่อนน้ำน้อยวิกฤต (%ใช้การฯ)

เขื่อนสิริกิติ์ (15%)

เขื่อนน้ำมากวิกฤต (%รนก.)

เขื่อนกระเสียว (100.01%) เขื่อนลำพระเพลิง (99.08%) เขื่อนลำตะคอง (97.05%)
เขื่อนลำแซะ (96.18%) เขื่อนมูลบน (95.53%) เขื่อนหนองปลาไหล (93.45%)
เขื่อนลำนางรอง (92.9%) เขื่อนศรีนครินทร์ (91.58%) เขื่อนจุฬาภรณ์ (89.26%)
เขื่อนบางพระ (88.07%) เขื่อนประแสร์ (88.04%) เขื่อนแก่งกระจาน (87.73%)
หมายเหตุ: วันที่และวันนับถอยหลังในตาราง จะอัพเดทอัตโนมัติตามวันปัจุบัน (หลังเวลาเที่ยงคืน) สำหรับข้อมูลปริมาณน้ำใช้การและน้ำระบาย จะอัพเดตหลังจากได้รับข้อมูลจากกรมชลประทาน (ประมาณ 10.00-14.00 น.)


สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)
เลขที่ 901 ถนนงามวงศ์วาน  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร 10900
02 158 0901,     02 158 0910     : info_thaiwaterhaii.or.th
ขอขอบคุณ
กรมชลประทาน กรมฝนหลวง กรมอุตุนิยมวิทยา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด
สถิติเว็บไซต์

Copyright © 2016 | HII - All rights reserved.