แผนที่ฝน 24 ชม. ย้อนหลัง (มิลลิเมตร)

Full Map

รายวัน รายงานล่าสุด | ย้อนหลัง

สรุปสถานการณ์ เฝ้าระวัง

สรุปสถานการณ์ ปัจจุบัน

สรุป คาดการณ์

สถานภาพพายุที่เข้าใกล้ประเทศไทยขณะนี้:


ปริมาณฝน 24 ชม.ย้อนหลัง(มิลลิเมตร)
ล่าสุด : 2022-09-27

สถานที่ เวลา มม.
ปราจีนบุรี อ.ประจันตคาม หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ ขญ.๑๐ (ประจันตคาม) 02:00 98.6
นครสวรรค์ อ.ตาคลี บ่อดินขาว 02:00 93.8
นครราชสีมา อ.แก้งสนามนาง เหนือฝายยางแก้งสนามนาง 02:00 86.8
นครราชสีมา อ.แก้งสนามนาง ท้ายฝายยางแก้งสนามนาง 02:00 77.8
ศรีสะเกษ อ.ไพรบึง อบต.สุขสวัสดิ์ 02:00 76.4

อุณหภูมิสูงสุด (องศาเซลเซียส)
ล่าสุด : 2022-09-27

สถานที่ เวลา องศาเซลเซียส
สุราษฎร์ธานี อ.เกาะสมุย เทศบาลเมืองเกาะสมุย 02:00 28.4
ภูเก็ต อ.ถลาง อบต.ไม้ขาว 02:00 28.3
สุโขทัย อ.บ้านด่านลานหอย หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ รค.๒ (คลองสวน) 02:00 26.2
หนองคาย อ.สังคม สะพานห้วยน้ำฮวย 02:00 26.1
อุทัยธานี อ.หนองฉาง ทต.หนองฉาง 02:00 26.1

ข้อมูลน้ำในเขื่อน (ล้าน ลบ.ม.)
ล่าสุด : 2022-09-26

เขื่อน ปริมาตรน้ำในอ่างฯ (%รนก.) ใช้การได้จริง
เขื่อนภูมิพล 8,735 (64.89%) 4,935 (37%)
เขื่อนสิริกิติ์ 6,050 (63.62%) 3,200 (34%)
เขื่อนแควน้อย 718 (76.45%) 675 (72%)
เขื่อนป่าสักฯ 463 (48.28%) 460 (48%)
รวมน้ำใช้การของ 4 เขื่อนหลัก
(ลุ่มน้ำเจ้าพระยา)
15,967 (58%)
(ล้าน.ลบ.ม)
9,271 (37%)
(ล้าน.ลบ.ม)
%รนก. <=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก

เขื่อนน้ำน้อยวิกฤต (%ใช้การฯ)

ไม่มี

เขื่อนน้ำมากวิกฤต (%รนก.)

เขื่อนบางพระ (96.58%) เขื่อนกิ่วคอหมา (96.51%) เขื่อนขุนด่านปราการชล (92.52%)
เขื่อนประแสร์ (89.29%) เขื่อนหนองปลาไหล (88.5%) เขื่อนแม่งัด (86.74%)
หมายเหตุ: วันที่และวันนับถอยหลังในตาราง จะอัพเดทอัตโนมัติตามวันปัจุบัน (หลังเวลาเที่ยงคืน) สำหรับข้อมูลปริมาณน้ำใช้การและน้ำระบาย จะอัพเดตหลังจากได้รับข้อมูลจากกรมชลประทาน (ประมาณ 10.00-14.00 น.)


สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)
เลขที่ 901 ถนนงามวงศ์วาน  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร 10900
02 158 0901,     02 158 0910     : info_thaiwaterhaii.or.th
ขอขอบคุณ
กรมชลประทาน กรมฝนหลวง กรมอุตุนิยมวิทยา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด
สถิติเว็บไซต์

Copyright © 2016 | HII - All rights reserved.