แผนที่ฝน 24 ชม. ย้อนหลัง (มิลลิเมตร)

Full Map

รายวัน รายงานล่าสุด | ย้อนหลัง

สรุปสถานการณ์ เฝ้าระวัง

สรุปสถานการณ์ ปัจจุบัน

สรุป คาดการณ์

สถานภาพพายุที่เข้าใกล้ประเทศไทยขณะนี้:


ปริมาณฝน 24 ชม.ย้อนหลัง(มิลลิเมตร)
ล่าสุด : 2021-10-22

สถานที่ เวลา มม.
แพร่ อ.ร้องกวาง สะพานแม่คำมี 00:00 0.0
น่าน อ.แม่จริม หน่วยจัดการต้นน้ำแม่จริม 01:00 0.0
สระแก้ว อ.ตาพระยา อบต.โคคลาน 00:00 0.0
พะเยา อ.จุน ทต.ห้วยข้าวก่ำ 00:00 0.0
อุดรธานี อ.เมืองอุดรธานี เทศบาลนครอุดรธานี 00:00 0.0

อุณหภูมิสูงสุด (องศาเซลเซียส)
ล่าสุด : 2021-10-22

สถานที่ เวลา องศาเซลเซียส
แพร่ อ.เมืองแพร่ สะพานแม่แคม 03:00 25.0
พัทลุง อ.ป่าบอน หน่วยจัดการต้นน้ำคลองป่าพรุพ้อ 03:00 24.5
กำแพงเพชร อ.เมืองกำแพงเพชร อบจ.กำแพงเพชร 03:00 24.0
บึงกาฬ อ.บุ่งคล้า ชุมชนบ้านบุ่งคล้า 03:00 23.7
ลำปาง อ.ห้างฉัตร อบต.เวียงตาล 03:00 23.5

ข้อมูลน้ำในเขื่อน (ล้าน ลบ.ม.)
ล่าสุด : 2021-10-21

เขื่อน ปริมาตรน้ำในอ่างฯ (%รนก.) ใช้การได้จริง
เขื่อนภูมิพล 7,511 (55.8%) 3,711 (28%)
เขื่อนสิริกิติ์ 4,399 (46.26%) 1,549 (16%)
เขื่อนแควน้อย 937 (99.8%) 894 (95%)
เขื่อนป่าสักฯ 1,014 (105.64%) 1,011 (105%)
รวมน้ำใช้การของ 4 เขื่อนหลัก
(ลุ่มน้ำเจ้าพระยา)
13,862 (52%)
(ล้าน.ลบ.ม)
7,166 (29%)
(ล้าน.ลบ.ม)
%รนก. <=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก

เขื่อนน้ำน้อยวิกฤต (%ใช้การฯ)

เขื่อนสิริกิติ์ (16%)

เขื่อนน้ำมากวิกฤต (%รนก.)

เขื่อนหนองปลาไหล (109.18%) เขื่อนป่าสักฯ (105.64%) เขื่อนอุบลรัตน์ (104.33%)
เขื่อนทับเสลา (103.51%) เขื่อนมูลบน (102.63%) เขื่อนกระเสียว (101.85%)
เขื่อนจุฬาภรณ์ (101.62%) เขื่อนลำตะคอง (101.24%) เขื่อนลำพระเพลิง (100.89%)
เขื่อนขุนด่านปราการชล (100.02%) เขื่อนแควน้อย (99.8%) เขื่อนลำแซะ (98.36%)
เขื่อนประแสร์ (97.06%) เขื่อนลำนางรอง (92.44%) เขื่อนสิรินธร (88.72%)
เขื่อนศรีนครินทร์ (86.96%)
หมายเหตุ: วันที่และวันนับถอยหลังในตาราง จะอัพเดทอัตโนมัติตามวันปัจุบัน (หลังเวลาเที่ยงคืน) สำหรับข้อมูลปริมาณน้ำใช้การและน้ำระบาย จะอัพเดตหลังจากได้รับข้อมูลจากกรมชลประทาน (ประมาณ 10.00-14.00 น.)


สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)
เลขที่ 901 ถนนงามวงศ์วาน  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร 10900
02 158 0901,     02 158 0910     : info_thaiwaterhaii.or.th
ขอขอบคุณ
กรมชลประทาน กรมฝนหลวง กรมอุตุนิยมวิทยา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด
สถิติเว็บไซต์

Copyright © 2016 | HII - All rights reserved.