แผนที่ฝน 24 ชม. ย้อนหลัง (มิลลิเมตร)

Full Map

รายวัน รายงานล่าสุด | ย้อนหลัง

สรุปสถานการณ์ เฝ้าระวัง

สรุปสถานการณ์ ปัจจุบัน

สรุป คาดการณ์

สถานภาพพายุที่เข้าใกล้ประเทศไทยขณะนี้:


ปริมาณฝน 24 ชม.ย้อนหลัง(มิลลิเมตร)
ล่าสุด : 2021-02-28

สถานที่ เวลา มม.
ตาก อ.แม่ระมาด สะพานแม่ตื่น 07:00 3.6
แพร่ อ.สอง อบต.บ้านกลาง 07:00 1.8
นครศรีธรรมราช อ.ชะอวด สะพานข้ามคลองห้วยกรวด 07:00 1.8
สุราษฎร์ธานี อ.กาญจนดิษฐ์ สะพานข้ามคลองหวาด 07:00 1.8
น่าน อ.สองแคว สะพานน้ำยาว บ้านสองแคว 07:00 0.8

อุณหภูมิสูงสุด (องศาเซลเซียส)
ล่าสุด : 2021-02-28

สถานที่ เวลา องศาเซลเซียส
สมุทรปราการ อ.พระสมุทรเจดีย์ อบต.แหลมฟ้าผ่า 07:00 27.1
สมุทรสาคร อ.เมืองสมุทรสาคร อบต.บางกระเจ้า 07:00 26.1
อุบลราชธานี อ.น้ำยืน ทต.น้ำยืน 07:00 25.8
จันทบุรี อ.โป่งน้ำร้อน อบต.เทพนิมิต 07:00 25.7
อุบลราชธานี อ.เดชอุดม ทต.นาส่วง 07:00 25.5

ข้อมูลน้ำในเขื่อน (ล้าน ลบ.ม.)
ล่าสุด : 2021-02-27

เขื่อน ปริมาตรน้ำในอ่างฯ (%รนก.) ใช้การได้จริง
เขื่อนภูมิพล 5,011 (37.23%) 1,211 (9%)
เขื่อนสิริกิติ์ 4,541 (47.75%) 1,691 (18%)
เขื่อนแควน้อย 346 (36.87%) 303 (32%)
เขื่อนป่าสักฯ 390 (40.65%) 387 (40%)
รวมน้ำใช้การของ 4 เขื่อนหลัก
(ลุ่มน้ำเจ้าพระยา)
10,289 (35%)
(ล้าน.ลบ.ม)
3,593 (14%)
(ล้าน.ลบ.ม)
%รนก. <=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก

เขื่อนน้ำน้อยวิกฤต (%ใช้การฯ)

เขื่อนภูมิพล (9%) เขื่อนคลองสียัด (12%) เขื่อนวชิราลงกรณ (13%)
เขื่อนศรีนครินทร์ (13%) เขื่อนสิริกิติ์ (18%)

เขื่อนน้ำมากวิกฤต (%รนก.)

เขื่อนลำตะคอง (94.15%) เขื่อนมูลบน (88.62%)
หมายเหตุ: วันที่และวันนับถอยหลังในตาราง จะอัพเดทอัตโนมัติตามวันปัจุบัน (หลังเวลาเที่ยงคืน) สำหรับข้อมูลปริมาณน้ำใช้การและน้ำระบาย จะอัพเดตหลังจากได้รับข้อมูลจากกรมชลประทาน (ประมาณ 10.00-14.00 น.)


สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)
เลขที่ 901 ถนนงามวงศ์วาน  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร 10900
02 158 0901,     02 158 0910     : info_thaiwaterhaii.or.th
ขอขอบคุณ
กรมชลประทาน กรมฝนหลวง กรมอุตุนิยมวิทยา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด
สถิติเว็บไซต์

Copyright © 2016 | HII - All rights reserved.