แผนที่ฝน 24 ชม. ย้อนหลัง (มิลลิเมตร)

Full Map

รายวัน รายงานล่าสุด | ย้อนหลัง

สรุปสถานการณ์ เฝ้าระวัง

สรุปสถานการณ์ ปัจจุบัน

สรุป คาดการณ์

สถานภาพพายุที่เข้าใกล้ประเทศไทยขณะนี้:


ปริมาณฝน 24 ชม.ย้อนหลัง(มิลลิเมตร)
ล่าสุด : 2022-08-08

สถานที่ เวลา มม.
ตราด อ.แหลมงอบ อบต.บางปิด 14:00 189.2
ตราด อ.เกาะช้าง ทต.เกาะช้าง 14:00 175.4
ตราด อ.เมืองตราด เปร็ดใน 14:00 137.6
เชียงใหม่ อ.แม่อาย หน่วยพิทักษ์อุทยานฯ ที่ ดป.๔ (โครงการบ้านเล็กฯ) 14:00 132.4
พะเยา อ.ปง แหล่งท่องเที่ยวภูลังกา 14:00 130.8

อุณหภูมิสูงสุด (องศาเซลเซียส)
ล่าสุด : 2022-08-08

สถานที่ เวลา องศาเซลเซียส
ยะลา อ.เมืองยะลา โครงการชลประทานยะลา 14:00 40.8
นราธิวาส อ.จะแนะ รร.ตชด.บ้านไอร์บือแต 14:00 40.6
นราธิวาส อ.ยี่งอ ที่ว่าการอำเภอยี่งอ 14:00 40.0
ยะลา อ.ยะหา เทศบาลตำบลปะแต 14:00 39.5
ปัตตานี อ.ยะรัง อบต.เขาตูม 14:00 39.2

ข้อมูลน้ำในเขื่อน (ล้าน ลบ.ม.)
ล่าสุด : 2022-08-08

เขื่อน ปริมาตรน้ำในอ่างฯ (%รนก.) ใช้การได้จริง
เขื่อนภูมิพล 5,890 (43.75%) 2,090 (16%)
เขื่อนสิริกิติ์ 4,162 (43.77%) 1,312 (14%)
เขื่อนแควน้อย 446 (47.46%) 403 (43%)
เขื่อนป่าสักฯ 400 (41.69%) 397 (41%)
รวมน้ำใช้การของ 4 เขื่อนหลัก
(ลุ่มน้ำเจ้าพระยา)
10,898 (39%)
(ล้าน.ลบ.ม)
4,202 (17%)
(ล้าน.ลบ.ม)
%รนก. <=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก

เขื่อนน้ำน้อยวิกฤต (%ใช้การฯ)

เขื่อนสิริกิติ์ (14%) เขื่อนอุบลรัตน์ (16%) เขื่อนภูมิพล (16%)
เขื่อนสิรินธร (18%)

เขื่อนน้ำมากวิกฤต (%รนก.)

ไม่มี
หมายเหตุ: วันที่และวันนับถอยหลังในตาราง จะอัพเดทอัตโนมัติตามวันปัจุบัน (หลังเวลาเที่ยงคืน) สำหรับข้อมูลปริมาณน้ำใช้การและน้ำระบาย จะอัพเดตหลังจากได้รับข้อมูลจากกรมชลประทาน (ประมาณ 10.00-14.00 น.)


สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)
เลขที่ 901 ถนนงามวงศ์วาน  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร 10900
02 158 0901,     02 158 0910     : info_thaiwaterhaii.or.th
ขอขอบคุณ
กรมชลประทาน กรมฝนหลวง กรมอุตุนิยมวิทยา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด
สถิติเว็บไซต์

Copyright © 2016 | HII - All rights reserved.