แผนที่ฝน 24 ชม. ย้อนหลัง (มิลลิเมตร)

Full Map

รายวัน รายงานล่าสุด | ย้อนหลัง

สรุปสถานการณ์ เฝ้าระวัง

สรุปสถานการณ์ ปัจจุบัน

สรุป คาดการณ์

สถานภาพพายุที่เข้าใกล้ประเทศไทยขณะนี้:


ปริมาณฝน 24 ชม.ย้อนหลัง(มิลลิเมตร)
ล่าสุด : 2021-12-06

สถานที่ เวลา มม.
แพร่ อ.สอง อบต.บ้านกลาง 18:00 3.6
น่าน อ.แม่จริม สะพานน้ำว้า บ้านน้ำว้า 18:00 2.2
ตาก อ.แม่ระมาด สะพานแม่ตื่น 18:00 2.2
นราธิวาส อ.ระแงะ ทต.ตันหยงมัส 18:00 2.0
พะเยา อ.ปง แหล่งท่องเที่ยวภูลังกา 18:00 1.4

อุณหภูมิสูงสุด (องศาเซลเซียส)
ล่าสุด : 2021-12-06

สถานที่ เวลา องศาเซลเซียส
ระนอง อ.เมืองระนอง ทต.ปากน้ำ 18:00 28.6
ตรัง อ.สิเกา อบต.กะลาเส 18:00 28.4
ตรัง อ.ห้วยยอด ทต.ห้วยยอด 18:00 28.4
สุราษฎร์ธานี อ.เวียงสระ รพ.สต.เวียงสระ 18:00 28.3
จันทบุรี อ.แหลมสิงห์ ทต.พลิ้ว 18:00 28.3

ข้อมูลน้ำในเขื่อน (ล้าน ลบ.ม.)
ล่าสุด : 2021-12-06

เขื่อน ปริมาตรน้ำในอ่างฯ (%รนก.) ใช้การได้จริง
เขื่อนภูมิพล 8,428 (62.61%) 4,628 (34%)
เขื่อนสิริกิติ์ 4,488 (47.19%) 1,638 (17%)
เขื่อนแควน้อย 924 (98.4%) 881 (94%)
เขื่อนป่าสักฯ 960 (100%) 957 (100%)
รวมน้ำใช้การของ 4 เขื่อนหลัก
(ลุ่มน้ำเจ้าพระยา)
14,800 (55%)
(ล้าน.ลบ.ม)
8,104 (33%)
(ล้าน.ลบ.ม)
%รนก. <=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก

เขื่อนน้ำน้อยวิกฤต (%ใช้การฯ)

เขื่อนสิริกิติ์ (17%)

เขื่อนน้ำมากวิกฤต (%รนก.)

เขื่อนหนองปลาไหล (108.31%) เขื่อนลำตะคอง (107.35%) เขื่อนลำแซะ (101.51%)
เขื่อนทับเสลา (100.72%) เขื่อนกระเสียว (100.36%) เขื่อนป่าสักฯ (100%)
เขื่อนมูลบน (99.67%) เขื่อนลำพระเพลิง (98.77%) เขื่อนแควน้อย (98.4%)
เขื่อนลำนางรอง (97.43%) เขื่อนจุฬาภรณ์ (97.43%) เขื่อนประแสร์ (97.42%)
เขื่อนขุนด่านปราการชล (97.17%) เขื่อนบางพระ (97.08%) เขื่อนอุบลรัตน์ (96.77%)
เขื่อนกิ่วลม (95.74%) เขื่อนศรีนครินทร์ (91.92%) เขื่อนแก่งกระจาน (91.45%)
เขื่อนสิรินธร (90.5%) เขื่อนปราณบุรี (89.94%) เขื่อนวชิราลงกรณ (86.6%)
หมายเหตุ: วันที่และวันนับถอยหลังในตาราง จะอัพเดทอัตโนมัติตามวันปัจุบัน (หลังเวลาเที่ยงคืน) สำหรับข้อมูลปริมาณน้ำใช้การและน้ำระบาย จะอัพเดตหลังจากได้รับข้อมูลจากกรมชลประทาน (ประมาณ 10.00-14.00 น.)


สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)
เลขที่ 901 ถนนงามวงศ์วาน  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร 10900
02 158 0901,     02 158 0910     : info_thaiwaterhaii.or.th
ขอขอบคุณ
กรมชลประทาน กรมฝนหลวง กรมอุตุนิยมวิทยา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด
สถิติเว็บไซต์

Copyright © 2016 | HII - All rights reserved.