แผนที่ฝน 24 ชม. ย้อนหลัง (มิลลิเมตร)

Full Map

รายวัน รายงานล่าสุด | ย้อนหลัง

สรุปสถานการณ์ เฝ้าระวัง

สรุปสถานการณ์ ปัจจุบัน

สรุป คาดการณ์

สถานภาพพายุที่เข้าใกล้ประเทศไทยขณะนี้:


ปริมาณฝน 24 ชม.ย้อนหลัง(มิลลิเมตร)
ล่าสุด : 2021-01-19

สถานที่ เวลา มม.
ชุมพร อ.เมืองชุมพร ทต.วังใหม่ 02:00 11.0
พัทลุง อ.ควนขนุน สะพานบ้านแหลมโตนด 02:00 6.2
พัทลุง อ.กงหรา อบต.คลองเฉลิม 02:00 5.0
แพร่ อ.สอง อบต.บ้านกลาง 02:00 4.0
เชียงใหม่ อ.แม่อาย หน่วยพิทักษ์อุทยาน ฯ ที่ ดป.4 (โครงการบ้านเล็กฯ) 02:00 3.8

อุณหภูมิสูงสุด (องศาเซลเซียส)
ล่าสุด : 2021-01-19

สถานที่ เวลา องศาเซลเซียส
ภูเก็ต อ.เมืองภูเก็ต ทต.ราไวย์ 02:00 26.0
ภูเก็ต อ.ถลาง อบต.ไม้ขาว 02:00 24.7
ตรัง อ.สิเกา อบต.กะลาเส 02:00 24.4
ชุมพร อ.ทุ่งตะโก ทต.ปากตะโก 02:00 24.4
ระนอง อ.เมืองระนอง ทต.ปากน้ำ 02:00 24.0

ข้อมูลน้ำในเขื่อน (ล้าน ลบ.ม.)
ล่าสุด : 2021-01-18

เขื่อน ปริมาตรน้ำในอ่างฯ (%รนก.) ใช้การได้จริง
เขื่อนภูมิพล 5,335 (39.63%) 1,535 (11%)
เขื่อนสิริกิติ์ 5,072 (53.33%) 2,222 (23%)
เขื่อนแควน้อย 389 (41.43%) 346 (37%)
เขื่อนป่าสักฯ 596 (62.08%) 593 (62%)
รวมน้ำใช้การของ 4 เขื่อนหลัก
(ลุ่มน้ำเจ้าพระยา)
11,392 (41%)
(ล้าน.ลบ.ม)
4,696 (19%)
(ล้าน.ลบ.ม)
%รนก. <=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก

เขื่อนน้ำน้อยวิกฤต (%ใช้การฯ)

เขื่อนภูมิพล (11%) เขื่อนศรีนครินทร์ (16%) เขื่อนวชิราลงกรณ (17%)

เขื่อนน้ำมากวิกฤต (%รนก.)

เขื่อนลำตะคอง (105.34%) เขื่อนบางลาง (99.12%) เขื่อนมูลบน (98.21%)
เขื่อนลำพระเพลิง (96.85%) เขื่อนหนองปลาไหล (89.43%) เขื่อนปราณบุรี (86.07%)
หมายเหตุ: วันที่และวันนับถอยหลังในตาราง จะอัพเดทอัตโนมัติตามวันปัจุบัน (หลังเวลาเที่ยงคืน) สำหรับข้อมูลปริมาณน้ำใช้การและน้ำระบาย จะอัพเดตหลังจากได้รับข้อมูลจากกรมชลประทาน (ประมาณ 10.00-14.00 น.)


สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)
เลขที่ 901 ถนนงามวงศ์วาน  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร 10900
02 158 0901,     02 158 0910     : info_thaiwaterhaii.or.th
ขอขอบคุณ
กรมชลประทาน กรมฝนหลวง กรมอุตุนิยมวิทยา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด
สถิติเว็บไซต์

Copyright © 2016 | HII - All rights reserved.