แผนที่ฝน 24 ชม. ย้อนหลัง (มิลลิเมตร)

Full Map

รายวัน รายงานล่าสุด | ย้อนหลัง

สรุปสถานการณ์ เฝ้าระวัง

สรุปสถานการณ์ ปัจจุบัน

สรุป คาดการณ์

สถานภาพพายุที่เข้าใกล้ประเทศไทยขณะนี้:


ปริมาณฝน 24 ชม.ย้อนหลัง(มิลลิเมตร)
ล่าสุด : 2023-01-31

สถานที่ เวลา มม.
ปัตตานี อ.สายบุรี อบต.มะนังดาลำ 13:00 45.6
ปัตตานี อ.ยะรัง คลองสุหงาบารู หมู่ที่ 4 13:00 31.4
ปัตตานี อ.ยะรัง คลองกาแลกูโบ หมู่ที่ 1 13:00 26.2
ปัตตานี อ.ไม้แก่น ที่ว่าการอำเภอไม้แก่น 13:00 22.2
ปัตตานี อ.ยะรัง ทต.ยะรัง 13:00 21.2

อุณหภูมิสูงสุด (องศาเซลเซียส)
ล่าสุด : 2023-01-31

สถานที่ เวลา องศาเซลเซียส
นครปฐม อ.กำแพงแสน อบต.กำแพงแสน 13:00 37.8
จันทบุรี อ.มะขาม ทต.ปัถวี 13:00 37.0
ตราด อ.เมืองตราด ทต.ท่าพริกเนินทราย 13:00 37.0
จันทบุรี อ.โป่งน้ำร้อน อบต.เทพนิมิต 13:00 36.8
ประจวบคีรีขันธ์ อ.หัวหิน อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่ 13:00 36.7

ข้อมูลน้ำในเขื่อน (ล้าน ลบ.ม.)
ล่าสุด : 2023-01-31

เขื่อน ปริมาตรน้ำในอ่างฯ (%รนก.) ใช้การได้จริง
เขื่อนภูมิพล 10,992 (81.65%) 7,192 (53%)
เขื่อนสิริกิติ์ 5,905 (62.09%) 3,055 (32%)
เขื่อนแควน้อย 691 (73.58%) 648 (69%)
เขื่อนป่าสักฯ 684 (71.28%) 681 (71%)
รวมน้ำใช้การของ 4 เขื่อนหลัก
(ลุ่มน้ำเจ้าพระยา)
18,272 (63%)
(ล้าน.ลบ.ม)
11,576 (47%)
(ล้าน.ลบ.ม)
%รนก. <=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก

เขื่อนน้ำน้อยวิกฤต (%ใช้การฯ)

ไม่มี

เขื่อนน้ำมากวิกฤต (%รนก.)

เขื่อนกิ่วคอหมา (105.46%) เขื่อนกระเสียว (98.18%) เขื่อนลำตะคอง (97.27%)
เขื่อนแม่งัด (96.32%) เขื่อนลำพระเพลิง (92.78%) เขื่อนมูลบน (92.74%)
เขื่อนหนองปลาไหล (91.57%) เขื่อนลำแซะ (89.85%) เขื่อนบางลาง (88%)
เขื่อนลำนางรอง (87.9%) เขื่อนศรีนครินทร์ (87.67%) เขื่อนแม่กวง (86.76%)
เขื่อนประแสร์ (85.16%)
หมายเหตุ: วันที่และวันนับถอยหลังในตาราง จะอัพเดทอัตโนมัติตามวันปัจุบัน (หลังเวลาเที่ยงคืน) สำหรับข้อมูลปริมาณน้ำใช้การและน้ำระบาย จะอัพเดตหลังจากได้รับข้อมูลจากกรมชลประทาน (ประมาณ 10.00-14.00 น.)


สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)
เลขที่ 901 ถนนงามวงศ์วาน  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร 10900
02 158 0901,     02 158 0910     : info_thaiwaterhaii.or.th
ขอขอบคุณ
กรมชลประทาน กรมฝนหลวง กรมอุตุนิยมวิทยา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด
สถิติเว็บไซต์

Copyright © 2016 | HII - All rights reserved.