แผนที่ฝน 24 ชม. ย้อนหลัง (มิลลิเมตร)

Full Map

รายวัน รายงานล่าสุด | ย้อนหลัง

สรุปสถานการณ์ เฝ้าระวัง

สรุปสถานการณ์ ปัจจุบัน

สรุป คาดการณ์

สถานภาพพายุที่เข้าใกล้ประเทศไทยขณะนี้:


ปริมาณฝน 24 ชม.ย้อนหลัง(มิลลิเมตร)
ล่าสุด : 2023-09-25

สถานที่ เวลา มม.
ระนอง อ.กะเปอร์ อบต.บางหิน 20:00 102.4
พังงา อ.ท้ายเหมือง ทต.ลำแก่น 20:00 89.8
พังงา อ.กะปง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่านา 20:00 81.4
สตูล อ.มะนัง มะนัง 20:00 79.6
สตูล อ.ควนโดน ที่ทำการอุทยานแห่งชาติทะเลบัน 20:00 78.4

อุณหภูมิสูงสุด (องศาเซลเซียส)
ล่าสุด : 2023-09-25

สถานที่ เวลา องศาเซลเซียส
เลย อ.ภูกระดึง อบต.ศรีฐาน 20:00 32.0
กำแพงเพชร อ.ขาณุวรลักษบุรี อบต.สลกบาตร 20:00 31.0
นครสวรรค์ อ.ลาดยาว ศูนย์อปพร.อบต.ลาดยาว 20:00 30.9
นครสวรรค์ อ.ชุมแสง อบต.พิกุล 20:00 30.7
กำแพงเพชร อ.คลองขลุง อบต.คลองขลุง 20:00 30.4

ข้อมูลน้ำในเขื่อน (ล้าน ลบ.ม.)
ล่าสุด : 2023-09-25

เขื่อน ปริมาตรน้ำในอ่างฯ (%รนก.) ใช้การได้จริง
เขื่อนภูมิพล 6,591 (48.96%) 2,791 (21%)
เขื่อนสิริกิติ์ 5,283 (55.55%) 2,433 (26%)
เขื่อนแควน้อย 412 (43.88%) 369 (39%)
เขื่อนป่าสักฯ 216 (22.52%) 213 (22%)
รวมน้ำใช้การของ 4 เขื่อนหลัก
(ลุ่มน้ำเจ้าพระยา)
12,501 (46%)
(ล้าน.ลบ.ม)
5,805 (23%)
(ล้าน.ลบ.ม)
%รนก. <=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก

เขื่อนน้ำน้อยวิกฤต (%ใช้การฯ)

เขื่อนคลองสียัด (13%) เขื่อนทับเสลา (17%) เขื่อนศรีนครินทร์ (17%)
เขื่อนกระเสียว (17%)

เขื่อนน้ำมากวิกฤต (%รนก.)

เขื่อนลำปาว (102.07%) เขื่อนแม่งัด (96.22%) เขื่อนห้วยหลวง (96.14%)
เขื่อนน้ำอูน (91.37%) เขื่อนสิรินธร (86.96%)
หมายเหตุ: วันที่และวันนับถอยหลังในตาราง จะอัพเดทอัตโนมัติตามวันปัจุบัน (หลังเวลาเที่ยงคืน) สำหรับข้อมูลปริมาณน้ำใช้การและน้ำระบาย จะอัพเดตหลังจากได้รับข้อมูลจากกรมชลประทาน (ประมาณ 10.00-14.00 น.)


สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)
เลขที่ 901 ถนนงามวงศ์วาน  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร 10900
02 158 0901,     02 158 0910     : info_thaiwaterhaii.or.th
ขอขอบคุณ
กรมชลประทาน กรมฝนหลวง กรมอุตุนิยมวิทยา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด
สถิติเว็บไซต์

Copyright © 2016 | HII - All rights reserved.