แผนที่ฝน 24 ชม. ย้อนหลัง (มิลลิเมตร)

Full Map

รายวัน รายงานล่าสุด | ย้อนหลัง

สรุปสถานการณ์ เฝ้าระวัง

สรุปสถานการณ์ ปัจจุบัน

สรุป คาดการณ์

สถานภาพพายุที่เข้าใกล้ประเทศไทยขณะนี้:


ปริมาณฝน 24 ชม.ย้อนหลัง(มิลลิเมตร)
ล่าสุด : 2021-05-17

สถานที่ เวลา มม.
ยะลา อ.บันนังสตา ตำบลถ้ำทะลุ 01:00 61.6
ตราด อ.เมืองตราด ทต.ท่าพริกเนินทราย 01:00 51.6
พัทลุง อ.ป่าบอน รร.บ้านเหมืองตะกั่ว 01:00 46.6
ตราด อ.เขาสมิง อบต.สะตอ 01:00 46.0
จันทบุรี อ.แก่งหางแมว แก่งหางแมว 01:00 44.6

อุณหภูมิสูงสุด (องศาเซลเซียส)
ล่าสุด : 2021-05-17

สถานที่ เวลา องศาเซลเซียส
กรุงเทพมหานคร อ.วัฒนา อโศก 01:00 31.4
เชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่ ทต.ช้างเผือก 01:00 30.9
สมุทรปราการ อ.บางเสาธง อบต.ศีรษะจรเข้น้อย 01:00 30.6
สมุทรปราการ อ.พระสมุทรเจดีย์ อบต.แหลมฟ้าผ่า 01:00 30.5
สุโขทัย อ.บ้านด่านลานหอย ทต.ลานหอย 01:00 30.3

ข้อมูลน้ำในเขื่อน (ล้าน ลบ.ม.)
ล่าสุด : 2021-05-16

เขื่อน ปริมาตรน้ำในอ่างฯ (%รนก.) ใช้การได้จริง
เขื่อนภูมิพล 4,590 (34.09%) 790 (6%)
เขื่อนสิริกิติ์ 3,650 (38.38%) 800 (8%)
เขื่อนแควน้อย 313 (33.35%) 270 (29%)
เขื่อนป่าสักฯ 237 (24.68%) 234 (24%)
รวมน้ำใช้การของ 4 เขื่อนหลัก
(ลุ่มน้ำเจ้าพระยา)
8,789 (24%)
(ล้าน.ลบ.ม)
2,093 (8%)
(ล้าน.ลบ.ม)
%รนก. <=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก

เขื่อนน้ำน้อยวิกฤต (%ใช้การฯ)

เขื่อนภูมิพล (6%) เขื่อนคลองสียัด (6%) เขื่อนศรีนครินทร์ (7%)
เขื่อนวชิราลงกรณ (7%) เขื่อนสิริกิติ์ (8%) เขื่อนแม่กวง (13%)
เขื่อนอุบลรัตน์ (14%) เขื่อนขุนด่านปราการชล (15%) เขื่อนสิรินธร (16%)
เขื่อนลำปาว (18%)

เขื่อนน้ำมากวิกฤต (%รนก.)

เขื่อนหนองปลาไหล (86.13%)
หมายเหตุ: วันที่และวันนับถอยหลังในตาราง จะอัพเดทอัตโนมัติตามวันปัจุบัน (หลังเวลาเที่ยงคืน) สำหรับข้อมูลปริมาณน้ำใช้การและน้ำระบาย จะอัพเดตหลังจากได้รับข้อมูลจากกรมชลประทาน (ประมาณ 10.00-14.00 น.)


สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)
เลขที่ 901 ถนนงามวงศ์วาน  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร 10900
02 158 0901,     02 158 0910     : info_thaiwaterhaii.or.th
ขอขอบคุณ
กรมชลประทาน กรมฝนหลวง กรมอุตุนิยมวิทยา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด
สถิติเว็บไซต์

Copyright © 2016 | HII - All rights reserved.