แผนที่ฝน 24 ชม. ย้อนหลัง (มิลลิเมตร)

Full Map

รายวัน รายงานล่าสุด | ย้อนหลัง

สรุปสถานการณ์ เฝ้าระวัง

สรุปสถานการณ์ ปัจจุบัน

สรุป คาดการณ์

สถานภาพพายุที่เข้าใกล้ประเทศไทยขณะนี้:


ปริมาณฝน 24 ชม.ย้อนหลัง(มิลลิเมตร)
ล่าสุด : 2022-07-01

สถานที่ เวลา มม.
เชียงราย อ.ป่าแดด ทต.ป่าแดด 11:00 102.0
น่าน อ.ปัว สะพานน้ำขว้าง บ้านร้องแง 11:00 100.4
น่าน อ.ปัว ลำน้ำขว้าง (ฝายจ้าว) 11:00 98.6
น่าน อ.ปัว ลำน้ำกูน 11:00 95.8
พังงา อ.กะปง รร.บ้านท่าหัน 11:00 94.8

อุณหภูมิสูงสุด (องศาเซลเซียส)
ล่าสุด : 2022-07-01

สถานที่ เวลา องศาเซลเซียส
กำแพงเพชร อ.ลานกระบือ อบต.ลานกระบือ 11:00 39.0
นครราชสีมา อ.โนนไทย อบต.ด่านจาก 11:00 38.1
อุทัยธานี อ.สว่างอารมณ์ ทต.สว่างอารมณ์ 11:00 38.0
พิจิตร อ.สามง่าม อบต.หนองโสน 11:00 37.8
ชัยนาท อ.หันคา ทต.หันคา 11:00 37.8

ข้อมูลน้ำในเขื่อน (ล้าน ลบ.ม.)
ล่าสุด : 2022-07-01

เขื่อน ปริมาตรน้ำในอ่างฯ (%รนก.) ใช้การได้จริง
เขื่อนภูมิพล 5,700 (42.34%) 1,900 (14%)
เขื่อนสิริกิติ์ 3,536 (37.18%) 686 (7%)
เขื่อนแควน้อย 280 (29.85%) 237 (25%)
เขื่อนป่าสักฯ 189 (19.71%) 186 (19%)
รวมน้ำใช้การของ 4 เขื่อนหลัก
(ลุ่มน้ำเจ้าพระยา)
9,705 (31%)
(ล้าน.ลบ.ม)
3,009 (12%)
(ล้าน.ลบ.ม)
%รนก. <=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก

เขื่อนน้ำน้อยวิกฤต (%ใช้การฯ)

เขื่อนสิริกิติ์ (7%) เขื่อนสิรินธร (9%) เขื่อนอุบลรัตน์ (12%)
เขื่อนภูมิพล (14%) เขื่อนขุนด่านปราการชล (16%) เขื่อนคลองสียัด (17%)
เขื่อนวชิราลงกรณ (18%) เขื่อนป่าสักฯ (19%)

เขื่อนน้ำมากวิกฤต (%รนก.)

ไม่มี
หมายเหตุ: วันที่และวันนับถอยหลังในตาราง จะอัพเดทอัตโนมัติตามวันปัจุบัน (หลังเวลาเที่ยงคืน) สำหรับข้อมูลปริมาณน้ำใช้การและน้ำระบาย จะอัพเดตหลังจากได้รับข้อมูลจากกรมชลประทาน (ประมาณ 10.00-14.00 น.)


สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)
เลขที่ 901 ถนนงามวงศ์วาน  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร 10900
02 158 0901,     02 158 0910     : info_thaiwaterhaii.or.th
ขอขอบคุณ
กรมชลประทาน กรมฝนหลวง กรมอุตุนิยมวิทยา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด
สถิติเว็บไซต์

Copyright © 2016 | HII - All rights reserved.