แผนที่ฝน 24 ชม. ย้อนหลัง (มิลลิเมตร)

Full Map

รายวัน รายงานล่าสุด | ย้อนหลัง

สรุปสถานการณ์ เฝ้าระวัง

สรุปสถานการณ์ ปัจจุบัน

สรุป คาดการณ์

สถานภาพพายุที่เข้าใกล้ประเทศไทยขณะนี้:


ปริมาณฝน 24 ชม.ย้อนหลัง(มิลลิเมตร)
ล่าสุด : 2023-03-26

สถานที่ เวลา มม.
อุดรธานี อ.กุมภวาปี อบต.กุมภวาปี 19:00 10.8
สตูล อ.ควนโดน ที่ทำการอุทยานแห่งชาติทะเลบัน 19:00 10.6
นครนายก อ.ปากพลี อบต.นาหินลาด 19:00 5.0
ตาก อ.แม่ระมาด สะพานแม่ตื่น 19:00 2.4
กำแพงเพชร อ.เมืองกำแพงเพชร อบจ.กำแพงเพชร 19:00 2.4

อุณหภูมิสูงสุด (องศาเซลเซียส)
ล่าสุด : 2023-03-26

สถานที่ เวลา องศาเซลเซียส
นครสวรรค์ อ.ลาดยาว ศูนย์อปพร.อบต.ลาดยาว 19:00 36.3
สุโขทัย อ.ศรีสำโรง ที่ทำการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าถ้ำเจ้าราม 19:00 36.0
สุโขทัย อ.บ้านด่านลานหอย ทต.ลานหอย 19:00 35.5
นครราชสีมา อ.คง ทต.เมืองคง 19:00 35.5
อุดรธานี อ.เมืองอุดรธานี เทศบาลนครอุดรธานี 19:00 35.4

ข้อมูลน้ำในเขื่อน (ล้าน ลบ.ม.)
ล่าสุด : 2023-03-26

เขื่อน ปริมาตรน้ำในอ่างฯ (%รนก.) ใช้การได้จริง
เขื่อนภูมิพล 9,309 (69.15%) 5,509 (41%)
เขื่อนสิริกิติ์ 5,089 (53.51%) 2,239 (24%)
เขื่อนแควน้อย 450 (47.96%) 407 (43%)
เขื่อนป่าสักฯ 392 (40.88%) 389 (41%)
รวมน้ำใช้การของ 4 เขื่อนหลัก
(ลุ่มน้ำเจ้าพระยา)
15,240 (56%)
(ล้าน.ลบ.ม)
8,544 (34%)
(ล้าน.ลบ.ม)
%รนก. <=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก

เขื่อนน้ำน้อยวิกฤต (%ใช้การฯ)

เขื่อนอุบลรัตน์ (18%)

เขื่อนน้ำมากวิกฤต (%รนก.)

เขื่อนบางลาง (87.51%)
หมายเหตุ: วันที่และวันนับถอยหลังในตาราง จะอัพเดทอัตโนมัติตามวันปัจุบัน (หลังเวลาเที่ยงคืน) สำหรับข้อมูลปริมาณน้ำใช้การและน้ำระบาย จะอัพเดตหลังจากได้รับข้อมูลจากกรมชลประทาน (ประมาณ 10.00-14.00 น.)


สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)
เลขที่ 901 ถนนงามวงศ์วาน  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร 10900
02 158 0901,     02 158 0910     : info_thaiwaterhaii.or.th
ขอขอบคุณ
กรมชลประทาน กรมฝนหลวง กรมอุตุนิยมวิทยา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด
สถิติเว็บไซต์

Copyright © 2016 | HII - All rights reserved.