แผนที่ฝน 24 ชม. ย้อนหลัง (มิลลิเมตร)

Full Map

รายวัน รายงานล่าสุด | ย้อนหลัง

สรุปสถานการณ์ เฝ้าระวัง

สรุปสถานการณ์ ปัจจุบัน

สรุป คาดการณ์

สถานภาพพายุที่เข้าใกล้ประเทศไทยขณะนี้:


ปริมาณฝน 24 ชม.ย้อนหลัง(มิลลิเมตร)
ล่าสุด : 2024-04-19

สถานที่ เวลา มม.
ตรัง อ.รัษฎา หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ ขป. ๕ (บ้านในเตา) 22:00 68.0
นครศรีธรรมราช อ.ฉวาง ทต.จันดี 22:00 54.6
สตูล อ.เมืองสตูล ทต.เจ๊ะบิลัง 22:00 49.2
สุราษฎร์ธานี อ.ท่าชนะ สะพานถนนสายเอเซีย 4265 22:00 49.0
สงขลา อ.สะบ้าย้อย เทศบาลตำบลท่าพระยา 22:00 40.0

อุณหภูมิสูงสุด (องศาเซลเซียส)
ล่าสุด : 2024-04-19

สถานที่ เวลา องศาเซลเซียส
นครสวรรค์ อ.ไพศาลี ทต.ไพศาลี 22:00 34.7
นครสวรรค์ อ.ท่าตะโก ทต.ท่าตะโก 22:00 34.3
สุโขทัย อ.คีรีมาศ ทต.บ้านโตนด 22:00 34.1
เพชรบูรณ์ อ.บึงสามพัน อบต.บึงสามพัน 22:00 34.0
นครสวรรค์ อ.หนองบัว ทต.หนองบัว 22:00 33.8

ข้อมูลน้ำในเขื่อน (ล้าน ลบ.ม.)
ล่าสุด : 2024-04-19

เขื่อน ปริมาตรน้ำในอ่างฯ (%รนก.) ใช้การได้จริง
เขื่อนภูมิพล 7,067 (52.5%) 3,267 (24%)
เขื่อนสิริกิติ์ 4,245 (44.63%) 1,395 (15%)
เขื่อนแควน้อย 327 (34.78%) 284 (30%)
เขื่อนป่าสักฯ 214 (22.28%) 211 (22%)
รวมน้ำใช้การของ 4 เขื่อนหลัก
(ลุ่มน้ำเจ้าพระยา)
11,852 (44%)
(ล้าน.ลบ.ม)
5,156 (21%)
(ล้าน.ลบ.ม)
%รนก. <=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก

เขื่อนน้ำน้อยวิกฤต (%ใช้การฯ)

เขื่อนคลองสียัด (4%) เขื่อนกระเสียว (7%) เขื่อนจุฬาภรณ์ (11%)
เขื่อนสิริกิติ์ (15%) เขื่อนศรีนครินทร์ (17%) เขื่อนสิรินธร (17%)

เขื่อนน้ำมากวิกฤต (%รนก.)

ไม่มี
หมายเหตุ: วันที่และวันนับถอยหลังในตาราง จะอัพเดทอัตโนมัติตามวันปัจุบัน (หลังเวลาเที่ยงคืน) สำหรับข้อมูลปริมาณน้ำใช้การและน้ำระบาย จะอัพเดตหลังจากได้รับข้อมูลจากกรมชลประทาน (ประมาณ 10.00-14.00 น.)


สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)
เลขที่ 901 ถนนงามวงศ์วาน  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร 10900
02 158 0901,     02 158 0910     : info_thaiwaterhaii.or.th
ขอขอบคุณ
กรมชลประทาน กรมฝนหลวง กรมอุตุนิยมวิทยา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด
สถิติเว็บไซต์

Copyright © 2016 | HII - All rights reserved.