แผนที่ฝน 24 ชม. ย้อนหลัง (มิลลิเมตร)

Full Map

รายวัน รายงานล่าสุด | ย้อนหลัง

สรุปสถานการณ์ เฝ้าระวัง

สรุปสถานการณ์ ปัจจุบัน

สรุป คาดการณ์

สถานภาพพายุที่เข้าใกล้ประเทศไทยขณะนี้:


ปริมาณฝน 24 ชม.ย้อนหลัง(มิลลิเมตร)
ล่าสุด : 2021-09-27

สถานที่ เวลา มม.
บุรีรัมย์ อ.นางรอง บ้านโคกพลวง 20:00 80.2
จันทบุรี อ.แก่งหางแมว อบต.ขุนซ่อง 20:00 74.2
เชียงใหม่ อ.เชียงดาว หน่วยจัดการต้นน้ำดอยถ้วย 20:00 70.6
นครศรีธรรมราช อ.ทุ่งสง ฝายคลองท่าเลา 20:00 70.0
นราธิวาส อ.ตากใบ ทม.ตากใบ 20:00 66.4

อุณหภูมิสูงสุด (องศาเซลเซียส)
ล่าสุด : 2021-09-27

สถานที่ เวลา องศาเซลเซียส
ปัตตานี อ.เมืองปัตตานี อบต.บานา 20:00 28.9
หนองคาย อ.เมืองหนองคาย สวนสาธารณะหนองถิ่น ทม.หนองคาย 20:00 28.8
อุดรธานี อ.เมืองอุดรธานี เทศบาลนครอุดรธานี 20:00 28.5
ยโสธร อ.เมืองยโสธร ที่ว่าการอำเภอเมืองยโสธร 20:00 28.3
นราธิวาส อ.ตากใบ ทม.ตากใบ 20:00 28.2

ข้อมูลน้ำในเขื่อน (ล้าน ลบ.ม.)
ล่าสุด : 2021-09-27

เขื่อน ปริมาตรน้ำในอ่างฯ (%รนก.) ใช้การได้จริง
เขื่อนภูมิพล 6,098 (45.3%) 2,298 (17%)
เขื่อนสิริกิติ์ 4,068 (42.78%) 1,218 (13%)
เขื่อนแควน้อย 777 (82.75%) 734 (78%)
เขื่อนป่าสักฯ 705 (73.43%) 702 (73%)
รวมน้ำใช้การของ 4 เขื่อนหลัก
(ลุ่มน้ำเจ้าพระยา)
11,648 (43%)
(ล้าน.ลบ.ม)
4,952 (20%)
(ล้าน.ลบ.ม)
%รนก. <=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก

เขื่อนน้ำน้อยวิกฤต (%ใช้การฯ)

เขื่อนสิริกิติ์ (13%) เขื่อนแม่กวง (17%) เขื่อนภูมิพล (17%)

เขื่อนน้ำมากวิกฤต (%รนก.)

เขื่อนจุฬาภรณ์ (101.89%) เขื่อนหนองปลาไหล (100.59%) เขื่อนประแสร์ (93.08%)
เขื่อนลำพระเพลิง (92.25%) เขื่อนมูลบน (90.39%) เขื่อนขุนด่านปราการชล (88%)
หมายเหตุ: วันที่และวันนับถอยหลังในตาราง จะอัพเดทอัตโนมัติตามวันปัจุบัน (หลังเวลาเที่ยงคืน) สำหรับข้อมูลปริมาณน้ำใช้การและน้ำระบาย จะอัพเดตหลังจากได้รับข้อมูลจากกรมชลประทาน (ประมาณ 10.00-14.00 น.)


สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)
เลขที่ 901 ถนนงามวงศ์วาน  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร 10900
02 158 0901,     02 158 0910     : info_thaiwaterhaii.or.th
ขอขอบคุณ
กรมชลประทาน กรมฝนหลวง กรมอุตุนิยมวิทยา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด
สถิติเว็บไซต์

Copyright © 2016 | HII - All rights reserved.