เป็นการรวบรวบข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในการติดตามและคาดการณ์สภาพอากาศของประเทศไทย เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำประเทศไทยอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังสามารถช่วยลดความเสี่ยงและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้จากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงและความแปรปรวนของสภาพอากาศ ประกอบได้ด้วยข้อมูล 4 กลุ่ม ดังนี้

อ่านเพิ่มเติม... »

สถานการณ์ปัจจุบัน

สถานภาพพายุที่เข้าใกล้ประเทศไทยขณะนี้:

แผนที่วิเคราะห์เส้นทาง และความแรงของพายุ ในมหาสมุทรอินเดีย

จัดทำโดย : University College London

แผนที่วิเคราะห์เส้นทาง และความแรงของพายุ ในมหาสมุทรแปซิฟิก

จัดทำโดย : University College London

แผนที่วิเคราะห์เส้นทาง และความแรงของพายุ ในอดีต}
2558 2557 2556 2555 2554 2553 2552 2551 2550 2549 2548 2547 2546 2545 2544 2543
จัดทำโดย : University of Hawaii, Weather Underground, Inc.
ภาพถ่ายล่าสุด จากดาวเทียม Himawari-8
จัดทำโดย : Digital Typhoon
แผนที่ลมแนวดิ่ง ที่ระดับความสูง 5 กม.
จัดทำโดย : HII.
แผนที่อากาศ ที่ระดับความสูง 0.6 และ 1.5 กิโลเมตร
จัดทำโดย : HII.

อุณหภูมิ

ความชื้น

ความกดอากาศ

ข้อมูลจากสถานีอัตโนมัติ (ปรับปรุงข้อมูลทุกชั่วโมง) ใช้วิธี Inverse Distance Weight
ด้วยความร่วมมือระหว่าง บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)และ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)
แผนภาพอุณหภูมิผิวน้ำทะเล

ประเทศไทย

มหาสมุทรอินเดีย

ทั่วโลก

จัดทำโดย : Ocean Weather inc.
แผนภาพความสูงและทิศทางของ คลื่นทะเล

ประเทศไทย

มหาสมุทรอินเดีย

มหาสมุทรแปซิฟิกเหนือ

ทั่วโลก

จัดทำโดย : Ocean Weather inc.
แผนภาพค่าเบี่ยงเบนความสูงระดับน้ำทะเล

ข้อมูลจากดาวเทียม Jason-1GFO และENVISAT
จัดทำโดย : Aviso.
แผนภาพการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิผิวน้ำทะเล

รูปภาพจากคลัง

จัดทำโดย : HII.

โดยทั่วไปความแม่นยำของการคาดการณ์สภาวะฝนจะลดลงเมื่อระยะเวลาคาดการณ์ยาวขึ้น โดยจะมีความแม่นยำสูงสุดที่ 3 วันข้างหน้า ข้อมูลคาดการณ์สภาวะฝนเป็นผลงานในระยะวิจัยและพัฒนา โปรดใช้วิจารณญาณในการนำข้อมูลไปใช้สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)
เลขที่ 901 ถนนงามวงศ์วาน  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร 10900
02 158 0901,     02 158 0910     : info_thaiwaterhaii.or.th
ขอขอบคุณ
กรมชลประทาน กรมฝนหลวง กรมอุตุนิยมวิทยา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด
สถิติเว็บไซต์

Copyright © 2016 | HII - All rights reserved.