ข้อมูลระดับน้ำบริเวณอ่าวไทย และฝั่งอันดามัน

แหล่งข้อมูล สถานี วันที่ เวลา ระดับน้ำ (ม.รทก.)
 สถานีโทรมาตรวัดระดับน้ำ โดย สสน. (ข้อมูลรายชั่วโมง ปรับปรุงอัตโนมัติทุก 10 นาที) ป้อมพระจุลจอมเกล้า 2024-02-29 00:00 -0.072
 สถานีโทรมาตรวัดระดับน้ำ โดย สสน. (ข้อมูลรายชั่วโมง ปรับปรุงอัตโนมัติทุก 10 นาที) ปากแม่น้ำท่าจีน 2024-02-29 00:00 5.071
 สถานีโทรมาตรวัดระดับน้ำ โดย สสน. (ข้อมูลรายชั่วโมง ปรับปรุงอัตโนมัติทุก 10 นาที) บางตะบูน 2024-02-29 00:00 0.311
 สถานีวัดระดับน้ำ โดยกรมเจ้าท่า (ข้อมูลรายชั่วโมง ปรับปรุงทุก 1 เดือน) อ่าวปอ 2019-12-31 23:00 2.41
 สถานีวัดระดับน้ำ โดยกรมเจ้าท่า (ข้อมูลรายชั่วโมง ปรับปรุงทุก 1 เดือน) อ่าวอุดม 2019-12-31 18:00 3.25
 สถานีวัดระดับน้ำ โดยกรมเจ้าท่า (ข้อมูลรายชั่วโมง ปรับปรุงทุก 1 เดือน) บางประกง 2019-12-31 23:00 2.6
 สถานีวัดระดับน้ำ โดยกรมเจ้าท่า (ข้อมูลรายชั่วโมง ปรับปรุงทุก 1 เดือน) บ้านแหลม 2019-12-31 23:00 2.45
 สถานีวัดระดับน้ำ โดยกรมเจ้าท่า (ข้อมูลรายชั่วโมง ปรับปรุงทุก 1 เดือน) กระบี่ 2019-12-31 23:00 2.58
 สถานีวัดระดับน้ำ โดยกรมเจ้าท่า (ข้อมูลรายชั่วโมง ปรับปรุงทุก 1 เดือน) กันตัง 2019-12-31 23:00 2.36
 สถานีวัดระดับน้ำ โดยกรมเจ้าท่า (ข้อมูลรายชั่วโมง ปรับปรุงทุก 1 เดือน) คลองวาฬ 2015-01-31 23:00 -0.04
 สถานีวัดระดับน้ำ โดยกรมเจ้าท่า (ข้อมูลรายชั่วโมง ปรับปรุงทุก 1 เดือน) แหลมงอบ 2019-12-31 23:00 2.21
 สถานีวัดระดับน้ำ โดยกรมเจ้าท่า (ข้อมูลรายชั่วโมง ปรับปรุงทุก 1 เดือน) หลังสวน 2019-12-31 23:00 2.42
 สถานีวัดระดับน้ำ โดยกรมเจ้าท่า (ข้อมูลรายชั่วโมง ปรับปรุงทุก 1 เดือน) สมุทรสงคราม 2019-12-31 23:00 2.67
 สถานีวัดระดับน้ำ โดยกรมเจ้าท่า (ข้อมูลรายชั่วโมง ปรับปรุงทุก 1 เดือน) นราธิวาส 2019-12-31 23:00 3.41
 สถานีวัดระดับน้ำ โดยกรมเจ้าท่า (ข้อมูลรายชั่วโมง ปรับปรุงทุก 1 เดือน) ปากพนัง 2019-12-31 23:00 2.6
 สถานีวัดระดับน้ำ โดยกรมเจ้าท่า (ข้อมูลรายชั่วโมง ปรับปรุงทุก 1 เดือน) ประแสร์ 2015-01-31 23:00 -0.16
 สถานีวัดระดับน้ำ โดยกรมเจ้าท่า (ข้อมูลรายชั่วโมง ปรับปรุงทุก 1 เดือน) ปัตตานี 2019-12-31 23:00 3.12
 สถานีวัดระดับน้ำ โดยกรมเจ้าท่า (ข้อมูลรายชั่วโมง ปรับปรุงทุก 1 เดือน) ระนอง 2019-12-31 23:00 2.4
 สถานีวัดระดับน้ำ โดยกรมเจ้าท่า (ข้อมูลรายชั่วโมง ปรับปรุงทุก 1 เดือน) ระยอง 2019-12-31 23:00 2.19
 สถานีวัดระดับน้ำ โดยกรมเจ้าท่า (ข้อมูลรายชั่วโมง ปรับปรุงทุก 1 เดือน) สิชล 2019-12-31 23:00 2.47
 สถานีวัดระดับน้ำ โดยกรมเจ้าท่า (ข้อมูลรายชั่วโมง ปรับปรุงทุก 1 เดือน) สมุทรสาคร 2019-12-31 23:00 2.75
 สถานีวัดระดับน้ำ โดยกรมเจ้าท่า (ข้อมูลรายชั่วโมง ปรับปรุงทุก 1 เดือน) ท่าแฉลบ 2019-12-31 23:00 2.3
 สถานีวัดระดับน้ำ โดยกรมเจ้าท่า (ข้อมูลรายชั่วโมง ปรับปรุงทุก 1 เดือน) ตำมะลัง 2019-12-31 23:00 1.96
  สถานีน้ำทำนาย โดยกรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ
(ข้อมูลรายชั่วโมง ทำนายล่วงหน้า 1 ปี)
สถานี ต่ำสุด(เวลา) สูงสุด(เวลา) ทำนายล่วงหน้าทุก 4 ชั่วโมง
00:00 04:00 08:00 12:00 16:00 20:00
กองบัญชาการกองทัพเรือ 1.05
(13:00:00)
-0.05
(06:00:00)
1.05 0.85 0.45 0.35 0.15 0.05
ท่าเรือกรุงเทพ 1.18
(12:00:00)
-0.12
(21:00:00)
1.18 0.88 0.48 0.28 0.08 -0.02
ป้อมพระจุลจอมเกล้า 1.16
(11:00:00)
-0.24
(04:00:00)
1.16 0.86 0.36 0.06 -0.04 -0.24
สันดอนเจ้าพระยา 1.04
(12:00:00)
-0.56
(19:00:00)
1.04 0.64 0.04 -0.16 -0.36 -0.46
ท่าจีน 1.28
(11:00:00)
-0.22
(04:00:00)
1.28 0.98 0.38 0.18 -0.02 -0.12
หัวหิน 0.89
(11:00:00)
-0.31
(03:00:00)
0.89 0.59 0.09 -0.11 -0.21 -0.31
ปากน้ำระยอง 0.88
(10:00:00)
0.08
(00:00:00)
0.88 0.78 0.48 0.18 0.08 0.08
อ่าวสัตหีบ 0.71
(10:00:00)
-0.29
(03:00:00)
0.71 0.61 0.21 -0.09 -0.09 -0.19
เกาะสีชัง 0.92
(11:00:00)
-0.48
(04:00:00)
0.92 0.62 0.02 -0.18 -0.28 -0.48
แหลมงอบ 0.42
(08:00:00)
-0.18
(00:00:00)
0.42 0.42 0.22 0.02 -0.08 -0.18
แม่กลอง 1.26
(11:00:00)
-0.14
(04:00:00)
1.26 0.96 0.46 0.26 0.06 -0.04
เกาะหลัก 0.51
(11:00:00)
-0.29
(22:00:00)
0.51 0.41 0.21 0.01 -0.19 -0.19
เกาะมัตโพน 0.63
(12:00:00)
-0.07
(00:00:00)
0.63 0.53 0.43 0.33 0.13 -0.07
เกาะสมุย 0.75
(15:00:00)
0.15
(00:00:00)
0.75 0.65 0.65 0.55 0.35 0.25
บางปะกง 1.13
(11:00:00)
-0.27
(04:00:00)
1.13 0.83 0.43 0.13 -0.07 -0.17
เกาะปราบ 0.67
(15:00:00)
-0.13
(00:00:00)
0.67 0.57 0.47 0.47 0.17 -0.03
แหลมสิงห์ 0.62
(09:00:00)
-0.08
(00:00:00)
0.62 0.52 0.32 0.12 0.02 -0.08
ปากพนัง 0.4
(07:00:00)
0.1
(00:00:00)
0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.2
สงขลา 0.22
(04:00:00)
0.02
(09:00:00)
0.22 0.22 0.12 0.12 0.12 0.02
ปากน้ำปัตตานี 0.42
(03:00:00)
0.12
(08:00:00)
0.42 0.32 0.32 0.22 0.22 0.12
ปากน้ำบางนรา 0.52
(01:00:00)
0.02
(09:00:00)
0.52 0.42 0.42 0.32 0.22 0.12
ปากน้ำระนอง 0.64
(18:00:00)
-1.19
(12:00:00)
0.64 0.47 0.09 -0.39 -0.71 -0.91
คุระบุรี 0.25
(18:00:00)
-1.15
(12:00:00)
0.25 0.09 -0.18 -0.53 -0.76 -0.93
อ่าวทับละมุ 0.05
(18:00:00)
-1.16
(12:00:00)
0.05 -0.14 -0.32 -0.56 -0.8 -1
เกาะตะเภาน้อย 0.29
(19:00:00)
-0.97
(12:00:00)
0.29 0.15 -0.06 -0.33 -0.55 -0.74
ปากน้ำกระบี่ 0.49
(19:00:00)
-0.91
(12:00:00)
0.49 0.34 0.08 -0.2 -0.45 -0.69
ปากน้ำตรัง 0.54
(19:00:00)
-1.03
(12:00:00)
0.54 0.34 0.17 -0.12 -0.48 -0.78
เกาะตะรุเตา 0.51
(18:00:00)
-0.79
(12:00:00)
0.51 0.41 0.21 0.01 -0.29 -0.49
มาบตาพุด 0.78
(10:00:00)
-0.12
(01:00:00)
0.78 0.58 0.28 0.08 -0.02 -0.12


สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)
เลขที่ 901 ถนนงามวงศ์วาน  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร 10900
02 158 0901,     02 158 0910     : info_thaiwaterhaii.or.th
ขอขอบคุณ
กรมชลประทาน กรมฝนหลวง กรมอุตุนิยมวิทยา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด
สถิติเว็บไซต์

Copyright © 2016 | HII - All rights reserved.