คลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติ คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ ข้อมูลน้ำ ฝน พายุ ข้อมูลน้ำประเทศไทย ข้อมูลฝนประเทศไทย คลังข้อมูลน้ำ National Hydro Informatics and Climate Data Center NHC คาดการณ์ฝนล่วงหน้า ผังน้ำเจ้าพระยา สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ สสน. องค์การมหาชน

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 24/2564 (ระหว่างวันที่ 8-14 มิ.ย. 64)

15-06-2021 10:23:46 น.

จากอิทธิพลของพายุโซนร้อน “โคะงุมะ” ในช่วงวันที่ 11-13 มิ.ย. 64 ประกอบกับร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือ ทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคเหนือ โดยสถานีโทรมาตรอัตโนมัติภายใต้คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติตรวจวัดปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมง (ณ วันที่ 14 มิ.ย. 64) สูงสุด ที่ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน 250 มม. อ.เชียงกลาง จ.น่าน 240 มม. และอ.ปง จ.พะเยา 205 มม. ทำให้ในวันที่ 14 มิ.ย. 64 ระดับน้ำแม่น้ำน่าน บริเวณอำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน เพิ่มสูงขึ้น 5 เมตร ภายในเวลา 14 ชั่วโมง และแม่น้ำเงิน บริเวณอำเภอปง จังหวัดพะเยา เพิ่มสูงขึ้น 2 เมตร ภายในเวลา 11 ชั่วโมง และระดับน้ำทั้งสองสายยังคงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 23/2564 (ระหว่างวันที่ 1-7 มิ.ย. 64)

09-06-2021 16:55:16 น.

เดือนพฤษภาคม 2564 มีปริมาณฝนเฉลี่ยเพียง 130 มิลลิเมตร ซึ่งน้อยกว่าปกติ 31% โดยเฉพาะภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีปริมาณฝนน้อยกว่าปกติ 78 มม. (-44%) 61 มม. (-38%) และ 61 มม.(-33%) ตามลำดับ ทำให้เดือนพฤษภาคมมีปริมาณน้ำไหลลงเขื่อนขนาดใหญ่ในภาคเหนือ 385 ล้าน ลบ.ม. และ 4 เขื่อนหลักในลุ่มน้ำเจ้าพระยามีปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ เพียง 280 ล้าน ลบ.ม. น้อยกว่าเดือนเมษายนที่ผ่านมา 70 ล้าน ลบ.ม. และปัจจุบัน(7 มิ.ย. 64) มีปริมาณน้ำใช้การเพียง 1,426 ล้าน ลบ.บ. ซึ่งหากเทียบกับวันเดียวกันของปีที่ฝนแล้งในอดีต พบว่า ปี 2564 มีปริมาณน้ำใช้การน้อยเป็นลำดับที่ 5 โดยปีที่มีปริมาณน้ำใช้การได้น้อยสุดคือ ปี 2553 และ 2563 ที่มีน้ำใช้การเท่ากันคือ 1,158 ล้าน ลบ.ม. รองลงมาคือ ปี 2556 และปี 2559 ซึ่งมีน้ำใช้การ 1,340 ล้าน ลบ.ม. และ1,389 ล้าน ลบ.ม. ตามลำดับ แม้ว่าปีนี้ปริมาณน้ำใช้การของ 4 เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยาไม่ได้น้อยที่สุด แต่อาจส่งผลกระทบต่อการขาดแคลนน้ำได้มากกว่าปีอื่นๆ เนื่องจากเริ่มมีการเพาะปลูกข้าวนาปี ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 2 ของเดือนเมษายน โดยเพิ่มขึ้นมากกว่าค่าเฉลี่ย และมากกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปี 2563 ถึง 3 ล้านไร่ ซึ่งปริมาณน้ำใน 4 เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยาอาจมีไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูก โดยเฉพาะช่วงที่ฝนตกลดลงน้อยกว่าค่าเฉลี่ยช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคมนี้

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 22/2564 (ระหว่างวันที่ 25-31 พ.ค. 64)

01-06-2021 13:18:51 น.

จากอิทธิพลของพายุไซโคลน “ยาอาส” ทำให้ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้น ประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลาง ส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนตกเพิ่มมากขึ้น และมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก รวมไปถึงภาคใต้ด้านฝั่งตะวันตก ทำให้เกิดน้ำหลากและน้ำท่วมฉับพลันบริเวณพื้นที่ตำบลเกาะช้างและตำบลเกาะช้างใต้ อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด ในช่วงวันที่ 27 พ.ค. 64

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 20/2564 (ระหว่างวันที่ 11-17 พ.ค. 64)

18-05-2021 14:11:51 น.

จากอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทย ทำให้เกิดฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และฝนตกหนักในหลายพื้นที่บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ โดยโทรมาตรตรวจวัดอัตโนมัติวัดปริมาณฝนรายวันที่ตกมากกว่า 70 มิลลิเมตร ได้บริเวณจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย เพชรบูรณ์ เลย ราชบุรี ชลบุรี เพชรบุรี สงขลา นราธิวาส ปัตตานี และยะลา ส่งให้ในวันที่ 11 พ.ค. 64 เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำหลากในหลายพื้นที่ ได้แก่ บริเวณตำบลบุ่งน้ำเต้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง และตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา และในวันที่ 12 พ.ค. 64 เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำหลากบริเวณตำบลบาโหยและตำบลเขาแดง อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ทั้งนี้ประเทศไทยได้ประกาศสิ้นสุดฤดูร้อนและเริ่มต้นเข้าสู่ “ฤดูฝน” ในวันที่ 15 พ.ค. 64

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 19/2564 (ระหว่างวันที่ 4-10 พ.ค. 64)

11-05-2021 17:53:35 น.

สัปดาห์นี้ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน และมีกระแสลมตะวันตกพัดเข้ามาปกคลุมบริเวณภาคเหนือในช่วงวันที่ 5-6 พ.ค. 64 ประกอบกับบริเวณความกดอากาศสูงแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนในช่วงกลางสัปดาห์ ส่งผลมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ในช่วงกลางสัปดาห์ ส่วนภาคใต้มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมตลอดสัปดาห์ ส่งผลให้มีฝนตกตลอดทั้งสัปดาห์ โดยเฉพาะบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 18/2564 (ระหว่างวันที่ 27 เม.ย. - 3 พ.ค. 64)

05-05-2021 11:57:33 น.

จากอิทธิพลของพายุฤดูร้อนที่เกิดขึ้นตลอดเดือนเมษายน 2564 ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงในหลายพื้นที่ ส่งผลให้ประเทศไทยมีปริมาณฝนเฉลี่ย 171 มิลลิเมตร ซึ่งมากกว่าค่าปกติถึง 87 มิลลิเมตร (102%) ทั้งนี้ยังมีปริมาณฝนที่มากกว่าค่าปกติในทุกภาค โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลางที่มีปริมาณฝนมากกว่าค่าปกติ 114 มิลลิเมตร (160%) 139 มิลลิเมตร (135%) และ 94 มิลลิเมตร (127%) ตามลำดับ ทำให้ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ สะสมตลอดทั้งเดือนเมษายน 2564 บริเวณภาคเหนือสูงถึง 344 ล้านลูกบาศก์เมตร ภาคตะวันตก 260 ล้านลูกบาศก์เมตร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 190 ล้านลูกบาศก์เมตร และภาคกลาง 54 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งสูงที่สุดในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลตั้งแต่ปี 2560

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 17/2564 (ระหว่างวันที่ 20-26 เม.ย. 64)

27-04-2021 14:02:24 น.

สัปดาห์นี้หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนตลอดทั้งสัปดาห์ ประกอบกับมีคลื่นกระแสลมตะวันตกพัดปกคลุมภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงครึ่งแรกของสัปดาห์ และมีลมใต้และลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบน ในช่วงครึ่งหลังของสัปดาห์ ส่งผลให้มีฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางตลอดทั้งสัปดาห์ ส่วนภาคใต้มีลมตะวันตกและลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุม ส่งผลให้มีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ตลอดสัปดาห์ ส่วนพายุไต้ฝุ่น “ซูริแค” บริเวณตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์ไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 16/2564 (ระหว่างวันที่ 13-19 เม.ย. 64)

20-04-2021 16:07:11 น.

อิทธิพลของพายุฤดูร้อนในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ส่งผลให้เกิดฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง น้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลากบริเวณของประเทศไทยตอนบน โดยเฉพาะในช่วงวันที่ 16-19 เม.ย. 64 ซึ่งจากสถานีโทรมาตรอัตโนมัติภายใต้คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติสามารถวัดฝนสะสม 24 ชั่วโมง ที่มีปริมาณมากกว่า 90 มิลมิเมตร ในบริเวณพื้นที่จังหวัดน่าน ลำปาง พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย ขอนแก่น ชัยภูมิ และนครศรีธรรมราช รวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 15/2564 (ระหว่างวันที่ 6-12 เม.ย. 64)

14-04-2021 08:41:40 น.

ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาจากอิทธิพลของพายุฤดูร้อน ส่งผลให้เกิดฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงบริเวณภาคเหนือ โดยเฉพาะในช่วงวันที่ 5-6 เม.ย. 64 มีฝนตกหนักมากกว่า 90 มิลมิเมตร บริเวณจังหวัดพิษณุโลก ตาก แพร่ น่าน เพชรบูรณ์ และกำแพงเพชร ทำให้มีปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ บริเวณภาคเหนือเพิ่มมากขึ้น โดยเขื่อนสิริกิติ์มีปริมาณน้ำไหลลงอ่างสะสมทั้งสัปดาห์ 65 ล้าน ลบ.ม. โดยเฉพาะวันที่ 8 เม.ย. 64 มีน้ำไหลลงอ่างฯ 21 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งเป็นปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ มากกว่าปกติสำหรับเดือนเมษายน

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 14/2564 (ระหว่างวันที่ 30 มี.ค. - 5 เม.ย. 64)

07-04-2021 14:20:01 น.

สัปดาห์นี้หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวเบงกอลที่เคลื่อนตัวเข้าสู่ทะเลอันดามันและภาคใต้ด้านฝั่งตะวันตก ทำให้ลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดนำความชื้นเข้าสู่ประเทศไทย ประกอบกับบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมบริเวณตอนบนของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้เกิดการปะทะของมวลอากาศ ส่งผลให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และมีลูกเห็บตกในบางพื้นที่ โดยจังหวัดที่มีปริมาณฝนตกมากกว่า 100 มิลลิเมตร ในช่วงวันที่ 3-4 เมษายน 2564 ทั้งสิ้น 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดลพบุรี เลย บุรีรัมย์ พิจิตร หนองคาย และอุดรธานี และจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 34 จังหวัด 100 อำเภอ 252 ตำบล 686 หมู่บ้าน ซึ่งมีบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย 3,825 หลัง โดยมีผู้เสียชีวิต 1 ราย และมีผู้บาดเจ็บ 5 ราย

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 13/2564 (ระหว่างวันที่ 23-29 มี.ค. 64)

30-03-2021 13:41:13 น.

บริเวณความกดอากาศสูงแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนปะทะกับความกดอากาศต่ำทำให้เกิดพายุฤดูร้อนช่วงวันที่ 20 มี.ค. 64 - ปัจจุบัน ส่งผลให้เกิดฝนตกหนัก ลมกระโชกแรง และมีลูกเห็บตกในหลายพื้นที่บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ส่งผลกระทบในพื้นที่ 34 จังหวัด 155 อำเภอ 311 ตำบล 761 หมู่บ้าน 2 เขตเทศบาล โดยมีบ้านเรือนได้รับความเสียหาย 3,761 หลัง โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดน่านและพิษณุโลก นครราชสีมา ศรีสะเกษ เลย และตาก ที่ทำให้โรงเรียน อาคาร บ้านเรือนเสียหายไม่น้อยกว่า 400 หลัง และมีเสาไฟฟ้าหักโค่นปิดทับหลายเส้นทาง

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 12/2564 (ระหว่างวันที่ 16-22 มี.ค. 64)

23-03-2021 14:03:56 น.

ช่วงวันที่ 21-22 มี.ค. 64 อิทธิพลของมวลอากาศเย็นที่แผ่ลงมาปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ ส่งผลให้มีฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกในพื้นที่ 19 จังหวัด คือ จังหวัดพะเยา เพชรบูรณ์ บึงกาฬ หนองบัวลําภู อุดรธานี เลย ชัยภูมิ สกลนคร ขอนแก่น กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม ยโสธร มุกดาหาร นครราชสีมา อุบลราชธานี สุรินทร์ ศรีสะเกษ และนครพนม โดยมีพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายรวม 67 อำเภอ 113 ตำบล 221 หมู่บ้าน และบ้านเรือนประชนชนเสียหาย 846 หลังคาเรือน ส่วนเขื่อนวชิราลงกรณมีปริมาณน้ำกักเก็บเพียง 3,968 ล้าน ลบ.ม. น้อยที่สุดเป็นอันดับที่ 3 รองจากปี 2542 และ ปี 2554 เมื่อเทียบกับข้อมูลตั้งแต่สร้างเขื่อน จึงควรใช้น้ำอย่างประหยัดและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 11/2564 (ระหว่างวันที่ 9-15 มี.ค. 64)

17-03-2021 14:56:16 น.

สัปดาห์นี้บริเวณความกดอากาศสูงแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณตอนบนของประเทศไทย ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดนำความชื้นเข้าสู่บริเวณตอนบนของประเทศ ส่งผลให้บริเวณตอนบนของประเทศมีฝนตก หลังจากนั้นในวันที่ 13 มี.ค. 64 บริเวณความกดอากาศสูงที่แผ่งมาปกคลุมบริเวณไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลงจนถึงปลายสัปดาห์ ส่วนลมตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นในช่วงต้นสัปดาห์ ส่งผลให้ภาคใต้มีฝนตกต่อเนื่อง

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 10/2564 (ระหว่างวันที่ 2-8 มี.ค. 64)

10-03-2021 09:20:55 น.

จากอิทธิพลของความกดอากาศสูงกำลังอ่อนที่พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ประกอบกับลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้ในช่วงวันที่ 1-8 มี.ค. 64 ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดแพร่ สุโขทัย พิษณุโลก เพชรบูรณ์ กําแพงเพชร พิจิตร อุทัยธานี หนองคาย อุดรธานี หนองบัวลําภู นครพนม ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธร ชัยภูมิ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ นครราชสีมา และปราจีนบุรี มีพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายรวม 54 อำเภอ 100 ตำบล 222 หมู่บ้าน กับมีลูกเห็บตกบางพื้นที่ของจังหวัดชัยภูมิและจังหวัดนครราชสีมา ส่วนค่าความเค็มที่แม่น้ำเจ้าพระยา ณ สถานีสำแลเริ่มกลับมามีค่าความเค็มสูงขึ้น โดยเกินเกณฑ์คุณภาพน้ำดิบเพื่อผลิตน้ำประปา 0.5 กรัม/ลิตร ในบางช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 4 มี.ค. 64 โดยมีค่าความเค็มสูงสุด 1.18 กรัม/ลิตร ในวันที่ 8 มี.ค. 64 เวลา 13:10 น. และมีแนวโน้มสูงขึ้น เนื่องจากได้รับอิทธิพลของน้ำทะเลหนุนสูงต่อเนื่องกัน 2 รอบ ในลักษณะ Double Peak

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 09/2564 (ระหว่างวันที่ 23 ก.พ.-1 มี.ค. 64)

02-03-2021 09:47:31 น.

สัปดาห์นี้ความกดอากาศสูงที่แผ่ลงมาปกคลุมบริเวณตอนบนของประเทศไทยมีกำลังอ่อนลง ทำให้ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลง ส่งผลให้บริเวณตอนบนของประเทศไทยมีอุณภูมิสูงขึ้น ส่วนภาคใต้มีฝนลดลง แต่ยังคงมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางในบางพื้นที่ หลังจากนั้นกระแสลมตะวันตกที่พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน ประกอบกับลมใต้ที่พัดนำความชื้นเข้าสู่บริเวณประเทศไทยตอนบน ส่งผลให้บริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีอากาศเย็นลง และมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางในบางพื้นที่

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 08/2564 (ระหว่างวันที่ 16-22 ก.พ. 64)

24-02-2021 14:03:51 น.

สัปดาห์นี้บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ประกอบกับมีลมตะวันออกเฉียงใต้และลมใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนในช่วงต้นสัปดาห์ ส่งผลให้มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณประเทศไทยตอนบนในช่วงครึ่งแรกของสัปดาห์ และมีลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ในช่วงครึ่งหลังของสัปดาห์ ส่งผลให้มีฝนตกปานกลางถึงตกหนักบริเวณภาคใต้ตอนบนใน​ช่วงกลางสัปดาห์

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 07/2564 (ระหว่างวันที่ 9-15 ก.พ. 64)

24-02-2021 10:43:44 น.

ในช่วงวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2564 เกิดฝนตกหนัก ฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรงในบางพื้นที่ของภาคเหนือตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง รวมไปถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑล นอกจากนี้พบว่ามีลูกเห็บตกบริเวณดอยอินทนนท์และดอยอ่างขาง จังหวัดเชียงใหม่ และในบางบริเวณของจังหวัดเชียงราย ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เนื่องจากอิทธิพลจากลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน ประกอบกับกระแสลมตะวันตกที่เคลื่อนตัวผ่านบริเวณดังกล่าว

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 06/2564 (ระหว่างวันที่ 2-8 ก.พ. 64)

09-02-2021 14:57:35 น.

สัปดาห์นี้แม่น้ำเจ้าพระยาที่สถานีสำแลยังคงมีค่าความเค็มสูงเกินคุณภาพน้ำดิบเพื่อผลิตน้ำประปา 0.5 กรัม/ลิตร ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปลายเดือนมกราคม 2564 เนื่องจากการขึ้นลงของน้ำทะเลมีลักษณะที่ทำให้มีความเค็มสะสม ซึ่งได้ส่งผลให้น้ำประปามีรสกร่อยในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 05/2564 (ระหว่างวันที่ 26 ม.ค. - 1 ก.พ. 64)

01-02-2021 17:00:44 น.

สถิติใหม่ความเค็มในแม่น้ำเจ้าพระยาที่สถานีสำแลสูงถึง 2.53 กรัม/ลิตร ในวันที่ 30 ม.ค. 64 เวลา 20.40 ซึ่งเป็นค่าความเค็มสูงที่สุดตั้งแต่มีการตรวจวัด เนื่องจากการขึ้นลงของน้ำทะเลมีลักษณะที่ทำให้ความเค็มสะสม ประกอบกับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมอ่าวไทย ทำให้เกิดน้ำทะเลหนุนสูง และส่งผลให้แม่น้ำเจ้าพระยาที่สถานีสำแลมีค่าความเค็มเกินเกณฑ์มาตรฐานการผลิตน้ำประปาตลอดทั้งสัปดาห์

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 04/2564 (ระหว่างวันที่ 19-25 ม.ค. 64)

26-01-2021 10:36:45 น.

สัปดาห์นี้ค่าความเค็มในแม่น้ำเจ้าพระยาที่สถานีสำแลยังคงเกินเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำดิบเพื่อผลิตน้ำประปา 0.5 กรัม/ลิตร เป็นระยะๆ ในช่วงปลายสัปดาห์ โดยมีค่าความเค็มสูงสุด 1.46 กรัม/ลิตร ในวันที่ 24 ม.ค. 64 เวลา 15.00 น. เนื่องจากลมใต้เริ่มพัดปกคลุมทะเลอ่าวไทยทำให้ระดับน้ำทะเลหนุนเพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้บริเวณลุ่มน้ำเจ้าพระยามีการเพาะปลูกข้าวนาปรังเกินแผนไปแล้ว 2.5 ล้านไร่ ส่งผลให้ในวันที่ 25 ม.ค. 64 ลุ่มน้ำเจ้าพระยามีการระบายน้ำเกินจากแผนที่วางไว้ถึง 351 ล้านลูกบาศก์เมตรสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)
เลขที่ 901 ถนนงามวงศ์วาน  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร 10900
02 158 0901,     02 158 0910     : info_thaiwaterhaii.or.th
ขอขอบคุณ
กรมชลประทาน กรมฝนหลวง กรมอุตุนิยมวิทยา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด
สถิติเว็บไซต์

Copyright © 2016 | HII - All rights reserved.