คลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติ คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ ข้อมูลน้ำ ฝน พายุ ข้อมูลน้ำประเทศไทย ข้อมูลฝนประเทศไทย คลังข้อมูลน้ำ National Hydro Informatics and Climate Data Center NHC คาดการณ์ฝนล่วงหน้า ผังน้ำเจ้าพระยา สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ สสน. องค์การมหาชน

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 04/2566 (ระหว่างวันที่ 17-23 ม.ค. 66)

24-01-2023 14:38:08 น.

สัปดาห์นี้บริเวณความกดอากาศสูงที่แผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนในช่วงต้นสัปดาห์ ค่อยๆ อ่อนกำลังลงในช่วงกลางสัปดาห์ถึงปลายสัปดาห์ กับมีลมตะวันตกในระดับลมชั้นบนพัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน ส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกเล็กน้อยบางพื้นที่ตลอดทั้งสัปดาห์ ส่วนบริเวณภาคใต้มีลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมทะเลอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงขึ้นในช่วงครึ่งหลังของสัปดาห์ ส่งผลให้ภาคใต้มีฝนตกต่อเนื่องตลอดทั้งสัปดาห์

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 03/2566 (ระหว่างวันที่ 10-16 ม.ค. 66)

18-01-2023 08:06:44 น.

สัปดาห์นี้บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลง ส่งผลให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้น แต่ยังคงมีอากาศเย็นในบางพื้นที่ของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างอ่อนกำลังลงเมื่อเคลื่อนตัวเข้าใกล้ปลายแหลมญวณในช่วงต้นสัปดาห์ ประกอบกับลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทย ส่งผลให้ภาคใต้ยังมีฝนตกหนักได้ในบางแห่ง โดยเฉพาะบริเวณตามแนวชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกและภาคใต้ตอนล่าง

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 02/2566 (ระหว่างวันที่ 3-9 ม.ค. 66)

10-01-2023 14:58:23 น.

อิทธิพลจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรง ทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้น และฝนตกหนักถึงหนักมาก รวมถึงคลื่นลมแรงในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยเฉพาะในวันที่ 7 มกราคม 2566 บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกที่มีปริมาณฝนมากกว่า 100 มิลลิเมตร ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี สงขลา ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ทั้งนี้บริเวณจังหวัดสงขลาและปัตตานีมีปริมาณฝนสะสมตั้งแต่ต้นปีมากกว่าปกติไปแล้ว 23% และ 44% ตามลำดับ ผลกระทบ: เกิดน้ำหลากเข้าท่วมพื้นที่ 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดยะลาและปัตตานี รวมพื้นที่ 3 อำเภอ 20 ตำบล 101 หมู่บ้าน และมีบ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 11,405 ครัวเรือน

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 01/2566 (ระหว่างวันที่ 27 ธ.ค. 65 - 2 ม.ค. 66)

04-01-2023 14:24:59 น.

สัปดาห์นี้บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลง ส่งผลให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้นเล็กน้อย ส่วนลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลาง ส่งผลให้ภาคใต้มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางในบางพื้นที่

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 52/2565 (ระหว่างวันที่ 20-26 ธ.ค. 65)

27-12-2022 18:54:51 น.

ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรง ทำให้ภาคใต้ตอนล่าง มีฝนตกหนักถึงหนักมาก ตั้งแต่วันที่ 17 - 19 ธ.ค. 65 ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ดินสไลด์ และลมกระโชกแรง ในหลายพื้นที่ของภาคใต้ตอนล่าง ส่งผลให้เขื่อนขนาดใหญ่บริเวณภาคใต้มีน้ำไหลลงเขื่อนเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะเขื่อนบางลางที่มีน้ำไหลลงเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากในช่วงวันที่ 18-26 ธ.ค. 65 โดยมีปริมาณน้ำไหลลงเขื่อนสะสม 262 ล้านลูกบาศก์เมตร และมีน้ำไหลลงเขื่อนสูงสุด 71 ล้านลูกบาศก์เมตร ในวันที่ 19 ธ.ค. 65 ซึ่งสูงสุดในรอบปี พ.ศ. 2565

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 51/2565 (ระหว่างวันที่ 13-19 ธ.ค. 65)

26-12-2022 14:17:30 น.

บริเวณความกดอากาศสูงกำลังแรงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีลมแรงและมีอากาศเย็นลง ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามันมีกำลังแรง ทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักต่อเนื่องในช่วงปลายสัปดาห์ และมีฝนตกหนักมากในหลายพื้นที่ของภาคใต้ตอนล่าง โดยในวันที่ 18 ธ.ค. 65 จังหวัดนราธิวาสวัดปริมาณฝนรายวันได้สูงถึง 545 มิลลิเมตร และสงขลา 402 มิลลิเมตร โดยเฉพาะบริเวณอำเภอเมืองสงขลาที่มีฝนตกหนักติดต่อกัน 4 ชั่วโมง เวลา 12.00-15.00 น. 210 มิลลิเมตร (ปริมาณฝนที่ตกในแต่ละรายชั่วโมงสูงเท่ากับเกณฑ์ฝนตกหนักรายวัน) ส่งผลให้เกิดท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม และน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ 9 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส รวมทั้งสิ้น 49 อำเภอ 189 ตำบล 1,028 หมู่บ้าน และบ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบถึง 51,543 ครัวเรือน ทั้งนี้ระดับน้ำทะเลได้ยกตัวสูงมากกว่า 1 เมตร บริเวณอ่าวไทย มีคลื่นลมแรงมากกว่า 2 เมตร ส่งผลให้มีเรือล่มจำนวน 4 ลำ ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สุราษฎร์ธานี และสงขลา

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 50/2565 (ระหว่างวันที่ 6-12 ธ.ค. 65)

14-12-2022 17:34:28 น.

ช่วงวันที่ 8-12 ธันวาคม 2565 ภาคใต้มีฝนตกหนักโดยเฉพาะบริเวณภาคใต้ตอนล่าง ประกอบกับดินในพื้นที่อิ่มตัวจากฝนที่ตกต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากบริเวณจังหวัดพัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส รวมพื้นที่ 24 อำเภอ 118 ตำบล 436 หมู่บ้าน โดยมีบ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 15,400 ครัวเรือน เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศมาเลเซีย (ปัจจุบันได้เคลื่อนผ่านช่องแคบมะละกาลงสู่มหาสมุทรอินเดียแล้ว) ประกอบกับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมทะเลอ่าวไทยและภาคใต้ที่มีกำลังแรง ส่วนบริเวณแม่น้ำท่าจีนยังคงมีปริมาณน้ำมากและเร่งระบายออกสู่ทะเล ประกอบกับเป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูง ทำให้เกิดสถานการณ์น้ำเข้าท่วมผิวจราจรบางบริเวณของถนนพระราม 2 จังหวัดสมุทรสาคร ส่งผลให้การจราจรติดขัดในช่วงวันที่ 11-12 ธันวาคม 2565

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 49/2565 (ระหว่างวันที่ 29 พ.ย. - 5 ธ.ค. 65)

07-12-2022 16:04:01 น.

สัปดาห์นี้บริเวณความกดอากาศสูงระลอกใหม่จากประเทศจีนเริ่มแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนตั้งแต่วันที่ 30 พ.ย. 65 ส่งผลให้บริเวณตอนบนของประเทศมีอุณหภูมิลดลง แต่มีฝนตกหนักในบางแห่ง ส่วนร่องมรสุมพาดผ่านตอนล่างของภาคใต้ตอนล่างและประเทศมาเลเซีย ประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำที่เคลื่อนตัวเข้าปกคลุมฝั่งประเทศมาเลเซียและภาคใต้ตอนล่างในช่วงปลายสัปดาห์ ทำให้ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบน ภาคใต้ และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้น ส่งผลให้ภาคใต้มีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 48/2565 (ระหว่างวันที่ 22-28 พ.ย. 65)

30-11-2022 09:17:38 น.

จากอิทธิพลของร่องมรสุมที่พาดผ่านบริเวณตอนกลางของภาคใต้และหย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณทะเลอ่าวไทย ประกอบกับลมตะวันออกเฉียงใต้และลมตะวันออกกำลังปานกลางพัดนำความชื้นเข้าปกคลุมประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่ 23-25 พ.ย. 65 และภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่ 22-25 พ.ย. 65 โดยมีฝนตกสะสมมากกว่า 100 มิลลิเมตร บริเวณจังหวัดระยอง ตราด สุพรรณบุรี นนทบุรี กรุงเทพมหานคร นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี พังงา ภูเก็ต กระบี่ ระนอง ตรัง และนราธิวาส ส่งผลให้ในวันที่ 24 พ.ย. 65 เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่จังหวัดระยองและตรัง และวันที่ 26 พ.ย. 65 มีน้ำล้นตลิ่งที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจากอิทธิพลดังกล่าวส่งผลให้มีน้ำทะเลหนุนสูงในวันที่ 26 พ.ย. 65 และเกิดน้ำท่วมบริเวณจังหวัดสมุทรปราการ โดยสถานีป้อมพระจุลจอมเกล้ามีระดับน้ำสูงถึง 1.89 ม.รทก.

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 47/2565 (ระหว่างวันที่ 15-21 พ.ย. 65)

22-11-2022 17:37:30 น.

สัปดาห์นี้บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน ประกอบกับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่นำความชื้นเข้าสู่ประเทศไทยตอนบน ส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลาง และมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ ส่วนลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและลมตะวันออกที่พัดปกคลุมบริเวณอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามัน มีกำลังแรง ประกอบกับร่องมรสุมที่ยังคงพาดผ่านบริเวณภาคใต้ตอนล่าง และหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศมาเลเซียและทะเลอันดามัน ส่งผลให้ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่ง

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 46/2565 (ระหว่างวันที่ 8-14 พ.ย. 65)

15-11-2022 17:28:07 น.

ภาคใต้ตอนล่างเริ่มกลับมามีฝนตกหนักอีกครั้ง เนื่องจากลมตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศมาเลเซีย ทำให้ร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคใต้ตอนล่างมีกำลังแรงขึ้น ตั้งแต่ช่วงวันที่ 10-14 พ.ย. 65 ส่งผลให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ของภาคใต้ตอนล่าง โดยมีฝนตกหนักมากกว่า 100 มิลลิเมตร บริเวณจังหวัดนราธิวาส สงขลา ปัตตานี และยะลา ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในช่วงวันที่ 11-13 พ.ย. 65 บริเวณจังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส รวมพื้นที่ 13 อำเภอ 55 ตำบล 201 หมู่บ้าน และมีประชาชนได้รับผลกระทบ 4,919 ครัวเรือน รวมถึงส่งผลให้เขื่อนบางลางมีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนในวันที่ 12 พ.ย. 65 สูงถึง 30.94 ล้าน ลบ.ม. และทำให้ปัจจุบันมีปริมาณน้ำเก็บกักอยู่ที่ 919.13 ล้าน ลบ.ม.

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 45/2565 (ระหว่างวันที่ 1-7 พ.ย. 65)

09-11-2022 10:37:49 น.

อิทธิพลของร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนล่าง ประกอบกับลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและลมตะวันออกที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอ่าวไทยและภาคใต้ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ทำให้ภาคใต้มีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักมากทั้งสิ้น 9 จังหวัด ส่งผลให้ช่วงวันที่ 4-7 พ.ย. 65 เกิดท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง และน้ำท่วมขัง ในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสตูล สงขลา ตรัง และยะลา รวมทั้งสิ้น 5 อำเภอ 14 ตำบล 59 หมู่บ้าน และประชาชนได้รับผลกระทบ 1,444 ครัวเรือน

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 44/2565 (ระหว่างวันที่ 25-31 ต.ค. 65)

01-11-2022 14:31:34 น.

สัปดาห์นี้บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน ประกอบกับลมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน ส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลาง หลังจากนั้นในวันที่ 29 ต.ค. 65 บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนอีกระลอกหนึ่งแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน ประกอบกับลมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนมีกำลังแรงขึ้น ส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนฝนลดลง ลมแรงขึ้น และมีอากาศเย็นลง และจากบริเวณความกดอากาศสูงที่แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคใต้ของประเทศ ส่งผลให้ภาคใต้มีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากได้ในบางแห่ง

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 43/2565 (ระหว่างวันที่ 18-24 ต.ค. 65)

31-10-2022 10:16:37 น.

อิทธิพลของร่องมรสุมที่ผาดผ่านบริเวณภาคใต้ต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงวันที่ 16-24 ต.ค. 65 ประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมภาคใต้ ส่งผลให้บริเวณภาคใต้มีฝนตกต่อเนื่องรวมถึงมีฝนเพิ่มมากขึ้นบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก โดยมีฝนตกหนักมาก(มากกว่า 90 มิลลิเมตร) ในพื้นที่ 10 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดชุมพร ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ส่งผลให้เกิดสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำท่วมขัง ในพื้นที่ 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต พังงา สตูล กระบี่ สงขลา ตรัง สุราษฎร์ธานี และนราธิวาส รวมพื้นที่ 27 อำเภอ 74 ตำบล 299 หมู่บ้าน และมีประชาชน ได้รับผลกระทบ 9,885 ครัวเรือน

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 42/2565 (ระหว่างวันที่ 11-17 ต.ค. 65)

18-10-2022 14:51:58 น.

บริเวณความกดอากาศสูงกำลังแรงที่แผ่ลงมาปกคลุมบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง ในช่วงวันที่ 11-14 ต.ค. 65 ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็น และทำให้ร่องมรสุมเลื่อนลงไปพาดผ่านบริเวณภาคใต้ ส่งผลให้บริเวณภาคใต้มีฝนตกต่อเนื่องกับมีฝนตกหนักบางแห่ง โดยเฉพาะในวันที่ 16 ต.ค. 65 มีปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมงสูงสุด ที่จังหวัดภูเก็ต 138 มิลลิเมตร สตูล 94 มิลลิเมตร และนครศรีธรรมราช 93 มิลลิเมตร ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำท่วมขังบริเวณอำเภอกระทู้ อำเภอเมือง และอำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต และอำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา รวม 10 ตำบล 15 หมู่บ้าน และในช่วงวันที่ 5-13 ต.ค. 65 จากอิทธิพลของน้ำทะเลที่หนุนสูงต่อเนื่อง โดยมีระดับน้ำขึ้นสูงสุดของแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้า (วันที่ 13 ต.ค. 65 เวลา 07:50 น.) สูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลางถึง 1.81 เมตร ซึ่งทำให้เป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำออกสู่ทะเล ประกอบกับปริมาณน้ำในลำน้ำทั้งแม่น้ำแม่กลอง แม่น้ำท่าจีน และแม่น้ำเจ้าพระยาที่มีปริมาณมาก ทำให้เกิดสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังในพื้นที่ปากแม่น้ำบริเวณกรุงเทพมหานคร นนทบุรี นครปฐม สมุทรปราการ และสมุทรสงคราม

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 41/2565 (ระหว่างวันที่ 4-10 ต.ค. 65)

11-10-2022 11:46:26 น.

บริเวณความกดอากาศสูงที่แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านบริเวณดังกล่าว ประกอบกับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ ทำให้ประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขัง รวมทั้งสิ้น 54 จังหวัด ประชาชนได้รับผลกระทบถึง 236,635 ครัวเรือน อีกทั้งยังส่งผลให้ในช่วงวันที่ 4-10 ต.ค. 65 ประเทศไทยมีปริมาณน้ำไหลลงลงเขื่อนสะสม 5,194 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยเขื่อนที่มีปริมาณน้ำไหลลงเขื่อนสะสมสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ เขื่อนภูมิพล 1,078 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนอุบลรัตน์ 1,001 ล้านลูกบาศก์เมตร และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ 731 ล้านลูกบาศก์เมตร

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 40/2565 (ระหว่างวันที่ 27 ก.ย.-3 ต.ค. 65)

04-10-2022 19:58:55 น.

อิทธิพลของพายดีเปรสชัน“โนรู” (NORU) ปกคลุมบริเวณอำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 28 ก.ย. 65 เคลื่อนผ่านจังหวัดอำนาจเจริญ ยโสธร ร้อยเอ็ด มหาสารคาม ขอนแก่น แล้วอ่อนกำลังเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณจังหวัดชัยภูมิในวันที่ 29 ก.ย. 65 ประกอบกับมีร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรง ทำให้ทั่วทุกภาคมีฝนตกหนักถึงหนักมาก โดยมีปริมาณฝนรายวันสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี อำเภอท่าช้าง 200 มิลลิเมตร อำเภอเมืองอุบลราชธานี 186 มิลลิเมตร จังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอวิเชียรบุรี 156 มิลลิเมตร จังหวัดศรีสะเกษ อำเภอห้วยทับทัน 142 มิลลิเมตร และจังหวัดลพบุรี อำเภอชัยบาดาล 102 มิลลิเมตร ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน พะเยา เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง สุโขทัย เพชรบูรณ์ พิจิตร ตาก อุตรดิตถ์ น่าน แพร่ อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ ยโสธร อุบลราชธานี ขอนแก่น นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ มุกดาหาร สระบุรี สระแก้ว ปราจีนบุรี และพังงา รวม 96 อำเภอ 225 ตำบล 651 หมู่บ้าน โดยมีประชาชนได้รับ ผลกระทบ 4,348 ครัวเรือน และในช่วงวันที่ 27 ก.ย.-2 ต.ค 65 เขื่อนขนาดใหญ่ของประเทศไทยมีปริมาณน้ำไหลลงเขื่อนเกิน 100 ล้าน ลูกบาศก์เมตร จำนวน 10 เขื่อน ได้แก่ เขื่อนรัชประภา เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน เขื่อนวชิราลงกรณ เขื่อนลำปาว เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนสิรินธร เขื่อนศรีนครินทร์ เขื่อนป่าสักฯ เขื่อนอุบลรัตน์ และเขื่อนภูมิพล ทั้งนี้ในวันที่ 3 ต.ค. 65 เขื่อนอุบลรัตน์และเขื่อนแม่มอกมีปริมาณน้ำกักเก็บเกินความจุไปแล้ว 2% และ 9% ตามลำดับ

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 39/2565 (ระหว่างวันที่ 20-26 ก.ย. 65)

26-09-2022 18:07:53 น.

สัปดาห์นี้บริเวณความกดอากาศสูงแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศลาวตอนบนและประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงต้นสัปดาห์ ทำให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านบริเวณภาคเหนือ ภาคกลางตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมีกำลังปานกลาง ส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่อง และมีฝนตกหนักถึงหนักมากได้ในบางแห่งบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคใต้

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 38/2565 (ระหว่างวันที่ 13-19 ก.ย. 65)

21-09-2022 22:05:47 น.

ตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง ในช่วงวันที่ 13-15 ก.ย. 65 และช่วงวันที่ 17-19 ก.ย. 65 ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมขัง และน้ำล้นตลิ่งบริเวณจังหวัดพะเยา ลําพูน ตาก ลําปาง แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ร้อยเอ็ด สิงห์บุรี สุรินทร์ สมุทรปราการ รวมถึงกรุงเทพมหานคร รวมพื้นที่ 57 อำเภอ 106 ตำบล 280 หมู่บ้าน และมีบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย 117,021 ครัวเรือน ทั้งนี้จากปริมาณฝนที่ตกในช่วงวันที่ 13-19 ก.ย. 65 ทำให้เขื่อนอุบลรัตน์มีปริมาณน้ำไหลลงเขื่อนสูงถึง 483 ล้าน ลูกบาศก์เมตร ซึ่งมากกว่า 2 เท่าตัวของสัปดาห์ที่ผ่านมา และมีปริมาณน้ำไหลลงเขื่อนในวันที่ 17 ก.ย. 65 สูงถึง 79.43 ล้าน ลูกบาศก์เมตร ซึ่งสูงที่สุดในรอบ 10 ปี ของช่วงเวลาเดียวกัน

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 37/2565 (ระหว่างวันที่ 6-12 ก.ย. 65)

15-09-2022 12:02:55 น.

สัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดน้ำล้นตลิ่ง น้ำท่วมฉับพลัน และน้ำท่วมขังที่ในหลายพื้นที่ของจังหวัดกรุงเทพมหานคร จากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องติดต่อกันตลอดทั้งสัปดาห์ โดยมีฝนสะสมรายชั่วโมงสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ เขตลาดกระบัง 76 มิลลิเมตร จตุจักร 65.5 มิลลิเมตร บางซื่อ 64 มิลลิเมตร หลักสี่ 64 มิลลิเมตร และมีนบุรี 59.5 มิลลิเมตร และเกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่งที่อำเภอแกลง เมืองระยอง และวังจันทร์ จังหวัดระยอง ตั้งแต่วันที่ 7-12 ก.ย. 65 ซึ่งสามารถวัดปริมาณฝนรายวันที่อำเภอเมืองระยองได้สูงถึง 143.4 มิลลิเมตร บ้านค่าย 134 มิลลิเมตร วังจันทร์ 115.5 มิลลิเมตร และแกลง 91.2 มิลลิเมตร และทั้งสองเหตุการณ์นี้ได้รับอิทธิพลมาจากร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมีกําลังแรงขึ้น ทำให้มีเกิดฝนตกต่อเนื่อง กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)
เลขที่ 901 ถนนงามวงศ์วาน  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร 10900
02 158 0901,     02 158 0910     : info_thaiwaterhaii.or.th
ขอขอบคุณ
กรมชลประทาน กรมฝนหลวง กรมอุตุนิยมวิทยา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด
สถิติเว็บไซต์

Copyright © 2016 | HII - All rights reserved.