คลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติ คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ ข้อมูลน้ำ ฝน พายุ ข้อมูลน้ำประเทศไทย ข้อมูลฝนประเทศไทย คลังข้อมูลน้ำ National Hydro Informatics and Climate Data Center NHC คาดการณ์ฝนล่วงหน้า ผังน้ำเจ้าพระยา สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ สสน. องค์การมหาชน

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 03/2565 (ระหว่างวันที่ 11-17 ม.ค. 65)

18-01-2022 11:54:12 น.

สัปดาห์นี้บริเวณความกดอากาศสูงที่พัดปกคลุมประเทศไทยอ่อนกำลังลง ประกอบกับมีลมตะวันตกในระดับลมชั้นบนพัดปกคลุมบริเวณภาคเหนือในช่วงกลางสัปดาห์ถึงปลายสัปดาห์ ส่งผลให้มีฝนตกบริเวณภาคเหนือตอนบน ส่วนลมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังอ่อนที่พัดปกคลุมทะเลอ่าวไทยและภาคใต้ ส่งผลให้บริเวณภาคใต้มีปริมาณฝนเล็กน้อยถึงปานกลางบางพื้นที่

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 02/2565 (ระหว่างวันที่ 4-10 ม.ค. 65)

10-01-2022 17:10:30 น.

สัปดาห์นี้บริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมประเทศไทยอ่อนกำลังลง ทำให้ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยอ่อนกำลังลง ส่งผลให้สัปดาห์นี้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอุณภูมิสูงขึ้นและภาคใต้มีฝนลดลง

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 01/2565 (ระหว่างวันที่ 28 ธ.ค. 64 - 3 ม.ค. 65)

04-01-2022 14:31:43 น.

สัปดาห์นี้บริเวณความกดอากาศสูงกำลังแรงที่แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำเคลื่อนตัวเข้าปกคลุมชายฝั่งของประเทศมาเลเซียตอนล่าง ทำให้ลมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรง ส่งผลให้ภาคใต้กลับมามีฝนตกหนักอีกครั้งในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะจังหวัดนครศรีธรรมราชที่มีฝนตกต่อเนื่องในช่วงวันที่ 29-30 ธ.ค. 64 โดยสามารถวัดฝนตกหนักมากกว่า 90 มิลลิเมตรต่อวัน ที่สถานีนบพิตำ ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช วัดได้ 115.8 มิลลิเมตร และสถานีอบต.เทพราช ตำบลเทพราช อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช วัดได้ 92.4 มิลลิเมตร และส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง และน้ำท่วมในที่ลุ่มต่ำริมคลองอำเภอนบพิตำและอำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 52/2564 (ระหว่างวันที่ 21-27 ธ.ค. 64)

28-12-2021 15:01:52 น.

สัปดาห์นี้บริเวณความกดอากาศสูงอ่อนกำลังลงในช่วงครึ่งแรกของสัปดาห์ ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณภาคใต้ตอนล่างในช่วงวันที่ 21-22 ธ.ค. 64 ส่งผลให้มีฝนตกบริเวณภาคใต้ตอนล่าง หลังจากนั้นบริเวณความกดอากาศสูงแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนอีกครั้งในช่วงครึ่งหลังของสัปดาห์ ส่งผลให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนตกเพิ่มขึ้น ส่วนภาคใต้มีฝนตกปานกลางถึงตกหนักบางพื้นในช่วงครึ่งหลังของสัปดาห์

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 51/2564 (ระหว่างวันที่ 14-20 ธ.ค. 64)

21-12-2021 16:02:03 น.

อิทธิพลจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่ปกคลุมบริเวณประเทศมาเลเซีย ทำให้ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่วันที่ 16-18 ธ.ค. 64 โดยเฉพาะบริเวณตอนบนของแม่น้ำสายบุรีและแม่น้ำโก-ลก ส่งผลให้เกิดน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมในที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำบริเวณอำเภอสุคิริน อำเภอแว้ง และอำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส โดยปริมาณฝนสะสม 3 วัน (16-18 ธ.ค. 64) สถานีสะพานตาบัว บ้านยาเด๊ะ ต.มาโมง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส สูงถึง 408.6 มม. และปริมาณฝนสะสมรายชั่วโมงใน 3 ช่วงเวลา ได้แก่ วันที่ 16 ธ.ค. 64 เวลา 11.00 น. วัดได้ 10.40 มม. วันที่ 17 ธ.ค. 64 เวลา 03.00 น. วัดได้ 26 มม. และวันที่ 17 ธ.ค. 64 เวลา 22.00 น. วัดได้ 36.20 มม. ส่งผลให้ระดับน้ำบริเวณสถานีสุคิริน ต.สุคิริน อ.สุคิริน จ.นราธิวาส เพิ่มสูงขึ้นโดยในวันที่ 17 ธ.ค. 64 เวลา 10.30 น. วัดได้ 9.03 ม.รทก. วันที่ 18 ธ.ค. 64 เวลา 05.20 น. วัดได้ 9.43 ม.รทก. และระดับน้ำเพิ่มสูงสุด 10.82 ม.รทก ในวันที่ 18 ธ.ค. 64 เวลา 21.50 น. ส่วนปริมาณฝนสะสมราย 3 วัน สถานีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา-บาลา ต.โละจูด อ.แว้ง จ.นราธิวาส สูงถึง 312.4 มม.

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 50/2564 (ระหว่างวันที่ 7-13 ธ.ค. 64)

13-12-2021 17:38:19 น.

ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาบริเวณภาคใต้ยังคงได้รับผลกระทบจากอิทธิพลจากน้ำทะเลหนุนอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือมีกำลังแรง ทำให้มีน้ำไหลเข้าท่วมบ้านเรือนที่อยู่ใกล้ปากแม่น้ำตาปีและแม่น้ำพุนพิน บริเวณอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีและอำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้งนี้จากโทรมาตรตรวจวัดระดับน้ำบริเวณสถานีชุมชนลีเล็ดตรวจวัดระดับน้ำได้สูงสุด ณ วันที่ 8 ธ.ค. 64 เวลา 14.50 น. สูงถึง 12.51 ม.รทก. ซึ่งสูงกว่าในช่วงวันที่ 5 ธ.ค. 64 ที่ผ่านมา

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 49/2564 (ระหว่างวันที่ 30 พ.ย. - 6 ธ.ค. 64)

07-12-2021 20:49:19 น.

จากอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังแรง ทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 64 ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม และน้ำล้นตลิ่งหลายพื้นที่ในช่วงวันที่ 30 พ.ย. - 6 ธ.ค. 64 โดยเฉพาะบริเวณอำเภอเมือง สวี ทุ่งตะโก พะโต๊ะ หลังสวน และละแม จังหวัดชุมพร ซึ่งเกิดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 ตั้งแต่ช่วงกลางเดือนที่ผ่านมา โดยวันที่ 1 ธ.ค. 64 เวลา 17.40 น. บริเวณสถานีหลังสวน จังหวัดชุมพร มีระดับน้ำล้นตลิ่งสูงถึง 7.94 ม.รทก. (ระดับตลิ่ง 4.148 ม.รทก.) และบริเวณตำบลปากตะโก อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร มีปริมาณฝนสะสมสูงสุด 24 ชั่วโมง สูงถึง 571.8 มิลลิเมตร ณ วันที่ 1 ธ.ค. 64 เวลา 9.00 น. และปริมาณฝนสะสมสูงสุด 3 วัน สูงถึง 715.8 มิลลิเมตร ในช่วงวันที่ 30 พ.ย. – 2 ธ.ค. 64 ทั้งนี้ตั้งแต่ในช่วงวันที่ 5-6 ธ.ค. 64 บริเวณตำบลลีเล็ด อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เกิดน้ำล้นตลิ่งท่วมเข้าพื้นที่ เนื่องจากได้รับอิทธิพลน้ำทะเลหนุนบริเวณปากแม่น้ำตาปีและแม่น้ำพุนพิน ซึ่งโทรมาตรตรวจวัดระดับน้ำบริเวณสถานีชุมชนลีเล็ดตรวจวัดระดับน้ำได้สูงสุด ณ วันที่ 5 ธ.ค. 64 เวลา 12.10 น. สูงถึง 12.49 ม.รทก.

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 48/2564 (ระหว่างวันที่ 23-29 พ.ย. 64)

01-12-2021 11:38:47 น.

ตั้งแต่ต้นเดือนที่ผ่านมา ภาคใต้ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้มีฝนตกต่อเนื่องตลอดทั้งเดือน และในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนล่าง ในช่วงวันที่ 25-29 พ.ย. 64 ส่งผลให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากตลอดทั้งสัปดาห์ในหลายจังหวัด ทำให้มีน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่งบริเวณภาคใต้รวมทั้งสิ้น 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา และสุราษฎร์ธานี โดยมีปริมาณฝนสะสม 7 วัน ตรวจวัดได้สูงสุดที่อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา 445 มิลลิเมตร รองลงมาคืออำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 297 มิลลิเมตร และเทศบาลเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 295 มิลลิเมตร รวมทั้งทำให้มีน้ำทะเลซัดฝั่งเข้าท่วมพื้นที่ชายทะเลบริเวณอำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันที่ 24 พ.ย. 64 โดยมีคลื่นยกตัวสูงกว่าปกติ 0.6 เมตร

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 47/2564 (ระหว่างวันที่ 16-22 พ.ย. 64)

24-11-2021 10:55:07 น.

จากอิทธิพลของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกําลังแรง ทำให้มีฝนตกต่อเนื่อง และมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ โดยมีปริมาณฝนสะสม 7 วัน สูงสุด บริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 308 มิลลิเมตร และมีปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมงสูงสุด บริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานี 117 มิลลิเมตร ในวันที่ 16 พ.ย. 64 เวลา 04.00 น. และ 05.00 น. ทำให้สัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี สตูล และสงขลา ซึ่งปัจจุบันยังคงเกิดน้ำล้นตลิ่งบริเวณคลองอิปัน ตำบลไทรขึง อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี และแม่น้ำตาปี ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 46/2564 (ระหว่างวันที่ 9-15 พ.ย. 64)

21-11-2021 23:27:25 น.

ช่วงวันที่ 8-12 พ.ย. 64 อิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือมีกำลังแรงประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณตอนกลางของภาคใต้ ทำให้เกิดฝนตกหนัก ส่งผลให้มีน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง ในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดชุมพรมีน้ำท่วม 4 อำเภอ และมีน้ำท่วมถนนที่ทางหลวงหมายเลข 41 บริเวณสี่แยกปฐมพรถึงหลังสวน ทำให้ต้องปิดการจราจรยาว 65 กิโลเมตร โดยจังหวัดชุมพร มีปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมง สูงถึง 551 มิลลิเมตร ณ วันที่ 12 พ.ย. 64 เวลา 19:00 น. จากอิทธิพลของลมมรสุมดังกล่าวประกอบกับอิทธิพลจากระดับน้ำขึ้น-น้ำลงสูงมากกว่าปกติในช่วงน้ำเกิด ทำให้บริเวณอ่าวไทยและภาคใต้ตอนบนมีระดับน้ำทะเลยกตัวสูงขึ้นมากกว่าปกติ ส่งผลให้มีน้ำล้นตลิ่งและน้ำทะเลซัดฝั่งเข้าท่วมพื้นที่ชายทะเลและทำให้เกิดน้ำท่วมบริเวณริมแม่น้ำของกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการ โดยจากข้อมูลสถานีตรวจวัดระดับน้ำป้อมพระจุลจอมเกล้า มีระดับน้ำสูงสุด 2 ม.รทก. ในวันที่ 9 พ.ย. 64 เวลา 08:20 น. ซึ่งมากกว่าระดับน้ำขึ้นน้ำลงคาดการณ์ 50 ซม. และบริเวณเกาะมัตโพน จ.ชุมพร มีระดับน้ำทะเลยกตัวสูงกว่าระดับน้ำขึ้นน้ำลงคาดการณ์ ประมาณ 51 ซม ในวันที่ 10 พ.ย. 64 เวลา 13:24 น.

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 45/2564 (ระหว่างวันที่ 2-8 พ.ย. 64)

09-11-2021 14:25:59 น.

บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน ส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลาง และหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศมาเลเซียตั้งแต่วันที่ 4-8 พ.ย. 64 ทำให้ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้น ส่งผลให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มและมีฝนตกหนักได้ในบางแห่ง โดยเฉพาะบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 44/2564 (ระหว่างวันที่ 26 ต.ค.-1 พ.ย. 64)

02-11-2021 14:10:06 น.

สัปดาห์นี้บริเวณภาคใต้มีฝนตกต่อเนื่องตลอดทั้งสัปดาห์กับมีฝนตกหนักบางแห่ง รวมถึงมีฝนตกหนักมากบริเวณบริเวณจังหวัดสตูล 102 มิลลิเมตร กระบี่และภูเก็ต 95 มิลลิเมตร และทำให้ในวันที่ 30 ต.ค.64 เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบริเวณอำเภอเบตง จังหวัดยะลา เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนและทำให้มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมทะเลอ่าวไทยและภาคใต้ตลอดสัปดาห์

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 43/2564 (ระหว่างวันที่ 19-25 ต.ค. 64)

26-10-2021 16:14:18 น.

ช่วงวันที่ 21-25 ต.ค. 64 เกิดน้ำป่าไหลหลากในบริเวณจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ พะเยา ลําปาง และอุตรดิตถ์ เนื่องจากมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ในช่วงวันที่ 19-23 ต.ค. 64 จากอิทธิพลของกระแสลมตะวันตกที่พัดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนบน โดยมีปริมาณฝนสะสมรายวันสูงสุดบริเวณจังหวัดพะเยา 129 มิลลิเมตร (22 ต.ค. 64) เชียงราย 102 มิลลิเมตร (21 ต.ค. 64) และเชียงใหม่ 84 มิลลิเมตร (21 ต.ค. 64)

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 42/2564 (ระหว่างวันที่ 12-18 ต.ค. 64)

19-10-2021 09:13:26 น.

อิทธิพลของพายุโซนร้อน “คมปาซุ” (KOMPASU) ในช่วงวันที่ 12-14 ต.ค. 64 ทำให้ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน อ่าวไทย และภาคใต้มีกำลังเรงขึ้น และมีร่องมรสุมเลื่อนพาดผ่านภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนบน ส่งผลให้มีฝนตกหนักและมีฝนตกหนักมาก บางพื้นที่บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ส่วนภาคใต้มีฝนตกปานกลางถึงตกหนักและมีฝนตกหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกตลอดสัปดาห์ โดยมีปริมาณฝนสะสมช่วงวันที่ 15-17 ต.ค. 64 สูงสุด 3 อันดับ ได้แก่ จังหวัดตาก 160 มิลลิเมตร บุรีรัมย์ 134 มิลลิเมตร และสระแก้ว 129 มิลลิเมตร ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากบริเวณจังหวัดตาก เพชรบูรณ์ ชัยภูมิ ลพบุรี ปราจีนบุรี นครนายก และจันทบุรี จากปริมาณฝนที่ตกต่อเนื่อง ทำให้เขื่อนขนาดใหญ่ของประเทศไทยบริเวณภาเหนือ ภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออกมีปริมาณน้ำกักเก็บเพิ่มสูงขึ้น และวันที่ 18 ต.ค. 64 มีเขื่อนที่มีปริมาณน้ำกักเก็บเกินความจุเขื่อน รวมทั้งสิ้น 6 เขื่อน ได้แก่ เขื่อนหนองปลาไหล เขื่อนนฤบดินทรจินดา เขื่อนทับเสลา เขื่อนแม่มอก เขื่อนป่าสักฯ และเขื่อนกระเสียว

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 41/2564 (ระหว่างวันที่ 5-11 ต.ค. 64)

12-10-2021 15:14:51 น.

พายุโซนร้อน “ไลออนร็อก” แม้ว่าจะไม่ได้เคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยโดยตรง แต่ส่งผลทางอ้อมต่อประเทศไทยในช่วงวันที่ 6-11 ต.ค. 64 ดังนี้ 1. ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้น ทำให้ฝนตกหนักบริเวณด้านตะวันตกของภาคใต้และภาคตะวันออกในช่วงวันที่ 5-8 ต.ค. 64 ส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งบริเวณจังหวัดพังงา จังหวัดชุมพร และสตูล 2. ร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งผลให้บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกมีฝนปานกลางถึงตกหนักตลอดทั้งสัปดาห์ 3. หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศลาวที่สลายตัวจากพายุ ได้เคลื่อนเข้าสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย ส่งผลให้บริเวณภาคเหนือตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และภาคตะวันออก มีฝนตกปานกลางถึงตกหนักในวันที่ 10-11 ต.ค. 64

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 40/2564 (ระหว่างวันที่ 28 ก.ย. - 4 ต.ค. 64)

05-10-2021 16:36:50 น.

สัปดาห์ที่ผ่านมาสถานการณ์น้ำท่วมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีแนวโน้มดีขึ้น เนื่องจากระดับน้ำที่ล้นตลิ่งของแม่น้ำชีในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิเริ่มลดลงแล้ว ปัจจุบันมวลน้ำได้เดินทางมาถึงจังหวัดขอนแก่น โดยมีระดับน้ำสูงสุดที่สถานี E.9 อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีระดับน้ำสูงกว่าตลิ่ง 1.04 เมตร ทั้งนี้มวลน้ำดังกล่าวจะเคลื่อนตัวไปตามแม่น้ำชีและไปบรรจบกับแม่น้ำมูลที่บริเวณจังหวัดอุบลราชธานี จึงควรเฝ้าติดตามระดับน้ำที่จะเพิ่มสูงขึ้นและอาจล้นตลิ่งได้ในบางแห่งบริเวณพื้นที่ลุ่มริมแม่น้ำ ส่วนบริเวณลุ่มน้ำป่าสักยังคงมีระดับน้ำล้นตลิ่งในบางแห่ง ประกอบกับปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยายังคงมีค่อนข้างมาก ทำให้ไม่สามารถระบายน้ำจากแม่น้ำป่าสักลงไปได้มากนัก ส่งผลให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยายังคงมีน้ำท่วมขังอยู่ในหลายพื้นที่

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 39/2564 (ระหว่างวันที่ 20-27 ก.ย. 64)

28-09-2021 15:03:19 น.

สัปดาห์นี้ในช่วงวันที่ 23-26 ก.ย. 64 เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ 27 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด เชียงใหม่ ลําพูน ลําปาง ตาก สุโขทัย พิษณุโลก เพชรบูรณ์ พิจิตร กําแพงเพชร เลย ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมาบุรีรัมย์ สุรินทร์ อุบลราชธานี สระแก้ว จันทบุรี นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท ลพบุรี สุพรรณบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา และนครปฐม เนื่องจากอิทธิพลของพายุเตี้ยนหมู่ที่เคลื่อนตัวผ่านประเทศไทยบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคเหนือตอนล่างในช่วงวันที่ 24-26 ก.ย. 64 ทำให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใตฝั่งตะวันตก โดยมีฝนตกหนักมากกว่า 90 มิลลิเมตร จำนวน 27 จังหวัด โดยมีปริมาณฝนสูงสุด ที่จังหวัดนครสวรรค์ 271 มิลลิเมตร จังหวัดเพชรบูรณ์ 200 มิลลิเมตร และจันทบุรี 174 มิลลิเมตร ทั้งนี้จากอิทธิพลดังกล่าวส่งผลให้ในสัปดาห์ที่ผ่านมามีปริมาณน้ำไหลลงเขื่อนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคกลาง เพิ่มมากขึ้น และมีน้ำล้นทางระบายน้ำล้นบริเวณเขื่อนแม่มอก เขื่อนจุฬาภรณ์ และเขื่อนหนองปลาไหล โดยมีปริมาณน้ำกักเก็บมากถึง 108.40% 101.89% และ100.43% ตามลำดับ

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 38/2564 (ระหว่างวันที่ 14-20 ก.ย. 64)

20-09-2021 17:33:45 น.

“เขื่อนแม่มอก” มีปริมาณน้ำกักเก็บสูงสุดในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา ถึง 121.20 ล้านลูกบาศก์เมตร (110%) ในวันที่ 17 กันยายน 2564 และมีปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ สูงสุด 17.55 ล้านลูกบาศก์เมตร ในวันที่ 16 กันยายน 2564 เนื่องจากได้รับอิทธิพลของร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนาม และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน อ่าวไทย และประเทศไทย ทำให้เกิดฝนตกต่อเนื่องและฝนตกหนักบริเวณภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลาง โดยมีฝนตกหนักตั้งแต่ 90 มิลลิเมตรต่อวัน ได้แก่ บริเวณจังหวัดลำปาง ตาก สุโขทัย เพชรบูรณ์ อุบลราชธานี อุดรธานี สุรินทร์ บุรีรัมย์ นครราชสีมา สระแก้ว ระยอง จันทบุรี และตราด

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 37/2564 (ระหว่างวันที่ 7-13 ก.ย. 64)

20-09-2021 17:30:27 น.

สัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม 27 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน แพร่ ลำพูน ลำปาง ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ กำแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค์ เลย ชัยภูมิ นครราชสีมา อุบลราชธานี ปราจีนบุรี สระแก้ว ชลบุรี จันทบุรี ระยอง ตราด นครนายก ลพบุรี สมุทรปราการ ระนอง กระบี่ และตรัง เนื่องจากได้รับอิทธิพลของร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง ประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน อ่าวไทย และประเทศไทยมีกำลังแรง ส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ แต่บริเวณเหนือเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์กลับมีฝนตกเพียงเล็กน้อย และน้อยต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือนสิงหาคม 64 ส่งผลให้มีน้ำใช้การได้ของ 4 เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพียง 2,882 ล้านลูกบาศก์เมตร (13 กันยายน 2564) และเขื่อนสิริกิติ์มีปริมาณน้ำกักเก็บน้อยเป็นอันดับ 2 รองจากปี 2536 ซึ่งเป็นปีที่เกิดภัยแล้งรุนแรงต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2536-2537 เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลตั้งแต่มีการสร้างเขื่อนมา

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 36/2564 (ระหว่างวันที่ 31 ส.ค.-6 ก.ย. 64)

07-09-2021 18:52:30 น.

จากอิทธิพลของร่องมรสุมที่พาดผ่านบริเวณภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคคลุมทะเลอันดามัน อ่าวไทย และประเทศไทย ทำให้สัปดาห์นี้มีฝนตกหนักมากกว่า 90 มิลลิเมตรต่อวัน บริเวณจังหวัดระนอง ตราด บึงกาฬ ยะลา ชลบุรี เพชรบูรณ์ อุทัยธานี สระแก้ว มหาสารคาม ชัยนาท อุบลราชธานี ประจวบคีรีขันธ์ และกรุงเทพมหานคร ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันบริเวณจังหวัดตาก กำแพงแพชร กาญจนบุรี พังงา สุพรรณบุรี ชลบุรี ปราจีนบุรี พิษณุโลก อ่างทอง แม่ฮ่องสอน และเลย ส่งผลให้สัปดาห์นี้มีน้ำไหลลงเขื่อนขนาดใหญ่ถึง 1,556 ล้าน ลบ.ม. ส่วน 4 เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยา มีน้ำไหลลงเขื่อน 401 ล้าน ลบ.ม. แต่มีน้ำใช้การได้ในปัจจุบันเพียง 2,081 ล้าน ลบ.ม. (วันที่ 6 ก.ย. 64) ซึ่งใกล้เคียงกับปี 2558 ที่เกิดภัยแล้ง โดยมีปริมาณน้ำมากกว่าเพียง 126 ล้าน ลบ.ม.สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)
เลขที่ 901 ถนนงามวงศ์วาน  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร 10900
02 158 0901,     02 158 0910     : info_thaiwaterhaii.or.th
ขอขอบคุณ
กรมชลประทาน กรมฝนหลวง กรมอุตุนิยมวิทยา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด
สถิติเว็บไซต์

Copyright © 2016 | HII - All rights reserved.