ปฏิบัติการร่วม เตรียมพร้อมรับมือหย่อมความกดอากาศต่ำ
เคลื่อนตัวเข้าปกคลุมภาคใต้
30 พฤศจิกายน - 10 ธันวาคม 2559

รายงานประจำวัน

19 Sep 2020

สถานการณ์น้ำ 11:00 น.

ผลการปฏิบัติงาน


18 Sep 2020

สถานการณ์น้ำ 11:00 น.

ผลการปฏิบัติงาน


17 Sep 2020

สถานการณ์น้ำ 11:00 น.

ผลการปฏิบัติงาน
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)
เลขที่ 901 ถนนงามวงศ์วาน  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร 10900
02 158 0901,     02 158 0910     : info_thaiwaterhaii.or.th
ขอขอบคุณ
กรมชลประทาน กรมฝนหลวง กรมอุตุนิยมวิทยา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด
สถิติเว็บไซต์

Copyright © 2016 | HII - All rights reserved.