แผนภาพแสดงปริมาณฝนสะสมช่วงเดือนมีนาคม

จากสถานการณ์พายุฤดูร้อนในช่วงเดือนมีนาคมที่ส่งผลทำให้มีฝนตกกระจายตัวในหลายพื้นที่ครอบคลุมบริเวณตอนบนของประเทศทั้งภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก จะเห็นได้ว่ามีเพียงบริเวณตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และบริเวณภาคตะวันออกเท่านั้นที่มีฝนตกมากกว่าปกติ ส่วนบริเวณอื่น ๆ ปริมาณฝนอยู่ในเกณฑ์ปกติจนถึงน้อยกว่าปกติ


ภาค ค่าฝนปกติ (มม.)  ค่าฝนเดือน มี.ค. (มม.) ผลต่าง
ค่าฝน (มม.) %
ภาคเหนือ 27 12 -15 -56
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 45 57 12 27
ภาคกลาง 35 18 -17 -49
ภาคตะวันออก 59 86 28 47
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก 74 8 -67 -90
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก 89 20 -69 -78
รวม 44 32 -12 -27จากข้อมูลแผนภาพแสดงการกระจายตัวของปริมาณฝนที่ตกในแต่ละวันตลอดเดือนมีนาคม 2563 จะเห็นได้ว่าในช่วงต้นเดือนที่เกิดสถานการณ์พายุฤดูร้อนบริเวณตอนบนของประเทศ ส่งผลทำให้มีฝนตกในหลายพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บางพื้นที่ของภาคเหนือ ภาคกลางและภาคตะวันออก ในช่วงวันที่ 3-6 มีนาคม โดยเฉพาะบริเวณตอนบนของภาคตะวันออกเฉียเงหนือที่มีฝนตกหนักติดต่อกันในช่วงวันที่ 3-4 มีนาคม ส่วนช่วงวันที่ 5-6 มีนาคม ปริมาณฝนลดลง แต่มีการกระจายตัวเพิ่มมากขึ้น ครอบคลุมพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก สำหรับสถานการณ์พายุฤดูร้อนที่เกิดในช่วงปลายเดือนระหว่างวันที่ 20-23 มีนาคม 2562 ยังคงส่งผลทำให้เกิดฝนตกเพิ่มขึ้นในบริเวณเดิม โดยเฉพาะบริเวณตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีฝนตกมากกว่าพื้นที่อื่น ๆ แต่ทั้งนี้ โดยภาพรวมแล้ว ฝนที่เกิดจากพายุฤดูร้อนในช่วงปลายเดือนส่งผลทำให้เกิดฝนตกน้อยกว่าฝนที่เกิดจากพายุฤดูร้อนในช่วงต้นเดือน นอกจากนี้จะเห็นได้ว่าในช่วงกลางเดือน ได้เกิดฝนตกหนักทางด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือในวันที่ 14 มีนาคม และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันที่ 15 มีนาคม ที่มีฝนตกหนักในหลายพื้นที่บริเวณภาคกลาง แต่ทั้งนี้ ไม่ได้ส่งผลทำให้ปริมาณฝนเฉลี่ยรายเดือนสูงกว่าปกติแต่อย่างใด เนื่องจากตลอดทั้งเดือนมีฝนตกหนักในพื้นที่ดังกล่าวเพียงแค่สองวันนี้เท่านั้น


แผนภาพแสดงการกระจายตัวของปริมาณฝน
จากข้อมูลฝนดาวเทียมที่ผ่านการปรับแก้ความเอนเอียงแล้ว


1/3/2020
2/3/2020
3/3/2020
4/3/2020
5/3/2020
6/3/2020
7/3/2020
8/3/2020
9/3/2020
10/3/2020
11/3/2020
12/3/2020
13/3/2020
14/3/2020
15/3/2020
16/3/2020
17/3/2020
18/3/2020
19/3/2020
20/3/2020
21/3/2020
22/3/2020
23/3/2020
24/3/2020
25/3/2020
26/3/2020
27/3/2020
28/3/2020
29/3/2020
30/3/2020
31/3/2020
ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.thaiwater.net/v3/gsmap
แผนภาพแสดงการกระจายตัวของปริมาณฝน
ข้อมูลจากสถานีตรวจอากาศคลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติ


1/3/2020
2/3/2020
3/3/2020
4/3/2020
5/3/2020
6/3/2020
7/3/2020
8/3/2020
9/3/2020
10/3/2020
11/3/2020
12/3/2020
13/3/2020
14/3/2020
15/3/2020
16/3/2020
17/3/2020
18/3/2020
19/3/2020
20/3/2020
21/3/2020
22/3/2020
23/3/2020
24/3/2020
25/3/2020
26/3/2020
27/3/2020
28/3/2020
29/3/2020
30/3/2020
31/3/2020


ปริมาณฝนสะสมรายวัน
ข้อมูลจากสถานีตรวจอากาศคลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติ


รหัสสถานี ชื่อสถานี ตำบล อำเภอ จังหวัด วันที่  ปริมาณฝนรายวัน (มม.) 
telehaii0322 อบต.หนองแปน หนองแปน เจริญศิลป์ สกลนคร 2020-03-04                                                58.4
teledwr0453 บ้านกลาง ศิลา หล่มเก่า เพชรบูรณ์ 2020-03-04                                                49.0
teledwr0463 บ้านกำพี้ กกดู่ เมืองเลย เลย 2020-03-04                                                47.5
telehaii0206 อบต.ตาดกลอย ตาดกลอย หล่มเก่า เพชรบูรณ์ 2020-03-04                                                42.0
teledwr0330 บ้านด่านดู่ โป่ง ด่านซ้าย เลย 2020-03-04                                                41.5
teledwr0355 บ้านน้ำจันทร์ หนองงิ้ว วังสะพุง เลย 2020-03-04                                                40.5
telehaii0329 อบต.ปางกู่ ปางกู่ โนนสัง หนองบัวลำภู 2020-03-04                                                40.2
379401 หล่มสัก หล่มสัก หล่มสัก เพชรบูรณ์ 2020-03-04                                                36.3
teledwr0842 บ้านบุ่งกุ่ม นาหอ ด่านซ้าย เลย 2020-03-05                                                57.5
telehaii0008 ทต.ไพศาลี ไพศาลี ไพศาลี นครสวรรค์ 2020-03-05                                                56.2
teledwr0271 บ้านซับป่าพลู ป่าอ้อ ลานสัก อุทัยธานี 2020-03-05                                                53.5
354201 อุดรธานี หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี 2020-03-05                                                48.4
379401 หล่มสัก หล่มสัก หล่มสัก เพชรบูรณ์ 2020-03-05                                                47.7
teledwr0959 บ้านนาน้อย ท่าศาลา ภูเรือ เลย 2020-03-05                                                46.0
telehaii0951 อบต.ทัพราช ทัพราช ตาพระยา สระแก้ว 2020-03-05                                                44.2
teledwr0316 บ้านวังลาด ชนแดน ชนแดน เพชรบูรณ์ 2020-03-05                                                42.5
telehaii0202 อบต.ทุ่งสมอ ทุ่งสมอ เขาค้อ เพชรบูรณ์ 2020-03-05                                                40.0
teledwr0943 บ้านหนองผักบุ้ง นายม เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 2020-03-05                                                39.0
telehaii0500 อบต.โคคลาน โคคลาน ตาพระยา สระแก้ว 2020-03-05                                                38.8
teledwr0108 บ้านโป่งตะแบก พุทธบาท ชนแดน เพชรบูรณ์ 2020-03-05                                                37.0
telehaii0064 ทต.ท่าตะโก ท่าตะโก ท่าตะโก นครสวรรค์ 2020-03-05                                                35.8
telehaii0199 อบต.ชนแดน ชนแดน ชนแดน เพชรบูรณ์ 2020-03-05                                                35.2
teledwr0770 บ้านเสี้ยวเหนือ เสี้ยว เมืองเลย เลย 2020-03-05                                                35.0
telehaii0373 อบต.บึงแก บึงแก มหาชนะชัย ยโสธร 2020-03-05                                                35.0
teledwr0963 บ้านผางาม ปวนผุ หนองหิน เลย 2020-03-06                                             107.0
teledwr0784 บ้านตะบกเตี้ย ฉมัน มะขาม จันทบุรี 2020-03-06                                                45.5
teledwr0968 บ้านวังยาง ศรีฐาน ภูกระดึง เลย 2020-03-06                                                39.5
telehaii0344 อบต.นาคู นาคู นาคู กาฬสินธุ์ 2020-03-06                                                37.2
telehaii0343 อบต.เนินยาง เนินยาง คำม่วง กาฬสินธุ์ 2020-03-06                                                36.4
telehaii0071 อบต.วังท่าช้าง วังท่าช้าง กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 2020-03-06                                                35.8
telehaii0309 อบต.พุ่มแก พุ่มแก นาแก นครพนม 2020-03-12                                                35.4
telehaii0287 อบต.เจาทอง เจาทอง ภักดีชุมพล ชัยภูมิ 2020-03-14                                                53.0
telehaii1025 อ่างเก็บน้ำคูขาด ประทัดบุ ประโคนชัย บุรีรัมย์ 2020-03-14                                                50.6
teledwr0979 บ้านซับชมภู วังทอง ภักดีชุมพล ชัยภูมิ 2020-03-14                                                47.5
telehaii0296 อบต.หนองบัวละคร หนองบัวละคร ด่านขุนทด นครราชสีมา 2020-03-14                                                44.6
telehaii0281 อบต.ด่านจาก ด่านจาก โนนไทย นครราชสีมา 2020-03-14                                                41.4
telehaii0094 อบต.บ้านเจียง บ้านเจียง ภักดีชุมพล ชัยภูมิ 2020-03-14                                                38.0
teledwr1001 บ้านซับแม็ก หนองน้ำใส วัฒนานคร สระแก้ว 2020-03-14                                                36.5
teledwr0677 บ้านเจ้าพ่อเขาตก พุกร่าง พระพุทธบาท สระบุรี 2020-03-14                                                36.0
telehaii0293 อบต.ขนงพระ ขนงพระ ปากช่อง นครราชสีมา 2020-03-15                                                74.2
459201 ชลบุรี บางปลาสร้อย เมืองชลบุรี ชลบุรี 2020-03-15                                                70.2
telehaii1083 ป่าต้นน้ำคลองมะเดื่อ อช.เขาใหญ่ (นางรอง) สาริกา เมืองนครนายก นครนายก 2020-03-15                                                69.6
telehaii1082 บ้านโกรกอีดก ชะอม แก่งคอย สระบุรี 2020-03-15                                                61.0
telehaii1086 คลองช่องสะเดา อุทัย อุทัย พระนครศรีอยุธยา 2020-03-15                                                57.4
telehaii0927 อบต.เจริญธรรม เจริญธรรม วิหารแดง สระบุรี 2020-03-15                                                55.6
telehaii0383 โรงเรียนบ้านไทรทอง จรเข้เผือก ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี 2020-03-15                                                48.2
telehaii0512 ทต.ท่าข้าม ท่าข้าม บางปะกง ฉะเชิงเทรา 2020-03-15                                                45.4
telehaii0363 เทศบาลตำบลโคกตูม โคกตูม เมืองลพบุรี ลพบุรี 2020-03-15                                                45.2
440401 สระแก้ว สระขวัญ เมืองสระแก้ว สระแก้ว 2020-03-15                                                44.9
telehaii0497 อบต.หนองไร่ หนองไร่ ปลวกแดง ระยอง 2020-03-15                                                44.4
telehaii1088 ปตร.กลางคลองข้าวเม่า (วัดกระสังข์) หันตรา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 2020-03-15                                                40.6
telehaii0939 ประจันตคาม (KGT7A) ประจันตคาม ประจันตคาม ปราจีนบุรี 2020-03-15                                                37.6
telehaii0479 ทต.ตะเคียนทอง ตะเคียนทอง เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี 2020-03-15                                                37.2
telehaii0519 ทต.หนองบอน หนองบอน บ่อไร่ ตราด 2020-03-15                                                36.4
telehaii0514 อบต.ไม้รูด ไม้รูด คลองใหญ่ ตราด 2020-03-19                                                39.2
telehaii0290 ทต.บ้านเต่า บ้านเต่า บ้านแท่น ชัยภูมิ 2020-03-20                                                54.4
telehaii0566 อบต.ท่ากระดาน วังเย็น สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา 2020-03-20                                                50.4
telehaii0009 เปร็ดใน ห้วงน้ำขาว เมืองตราด ตราด 2020-03-20                                                49.6
telehaii1088 ปตร.กลางคลองข้าวเม่า (วัดกระสังข์) หันตรา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 2020-03-20                                                48.6
telehaii1104 ห้วยยัง ไค้นุ่น ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์ 2020-03-20                                                42.6
telehaii1038 ศาลากลางหมู่บ้านแพรกตะลุย เขาจ้าว ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 2020-03-20                                                40.8
387401 มหาสารคาม (โกสุมพิสัย) หัวขวาง โกสุมพิสัย มหาสารคาม 2020-03-20                                                39.7
379401 หล่มสัก หล่มสัก หล่มสัก เพชรบูรณ์ 2020-03-20                                                37.8
telehaii0514 อบต.ไม้รูด ไม้รูด คลองใหญ่ ตราด 2020-03-20                                                37.0
381201 ขอนแก่น ท่าเป็ด เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 2020-03-20                                                36.1
telehaii0527 ทต.พลิ้ว พลิ้ว แหลมสิงห์ จันทบุรี 2020-03-20                                                35.4
telehaii0300 อบต.บ้านยา บ้านยา หนองหาน อุดรธานี 2020-03-24                                                37.4
teledwr0947 บ้านหนองเอี่ยวใน ลำพญากลาง มวกเหล็ก สระบุรี 2020-03-25                                                52.0
387401 มหาสารคาม (โกสุมพิสัย) หัวขวาง โกสุมพิสัย มหาสารคาม 2020-03-25                                                51.8
440401 สระแก้ว สระขวัญ เมืองสระแก้ว สระแก้ว 2020-03-25                                                50.1
telehaii0514 อบต.ไม้รูด ไม้รูด คลองใหญ่ ตราด 2020-03-26                                                41.0
telehaii0944 ห้วยแร้ง ห้วยแร้ง เมืองตราด ตราด 2020-03-28                                                35.2
telehaii0514 อบต.ไม้รูด ไม้รูด คลองใหญ่ ตราด 2020-03-30                                                56.2
หมายเหตุ :
1. ข้อมูลจากคลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติ 2. รายงานเฉพาะปริมาณฝนสะสมรายวันที่ตรวจวัดได้ตั้งแต่ 35 มิลลิเมตร ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ฝนตกหนักตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอุตุนิยมวิทยา/span>


เรดาร์ตรวจอากาศ
กรมอุตุนิยมวิทยา / กรมฝนหลวงและการบินเกษตร


สถานการณ์ฝนช่วงวันที่ 3-6 มี.ค. 63
เรดาร์ขอนแก่น


3/3/2020:17.45GMT
3/3/2020:18.45GMT
3/3/2020:19.45GMT
3/3/2020:20.45GMT
4/3/2020:20.45GMT
4/3/2020:21.45GMT
4/3/2020:22.45GMT
4/3/2020:23.45GMT
5/3/2020:20.45GMT
5/3/2020:21.45GMT
5/3/2020:22.45GMT
5/3/2020:23.45GMT
6/3/2020:00.45GMT
6/3/2020:01.45GMT
6/3/2020:02.45GMT
6/3/2020:03.45GMT


สถานการณ์ฝนช่วงวันที่ 14-15 มี.ค. 63
เรดาร์ตาคลี


14/3/2020:06.54GMT
14/3/2020:07.54GMT
14/3/2020:08.54GMT
14/3/2020:09.54GMT
14/3/2020:10.54GMT
14/3/2020:11.54GMT
15/3/2020:00.54GMT
15/3/2020:01.54GMT
15/3/2020:02.54GMT
15/3/2020:03.42GMT
15/3/2020:07.54GMT
15/3/2020:08.54GMT


สถานการณ์ฝนช่วงวันที่ 20-23 มี.ค. 63
เรดาร์ขอนแก่น


20/3/2020:15.45GMT
20/3/2020:16.45GMT
20/3/2020:17.45GMT
20/3/2020:18.45GMT
21/3/2020:08.45GMT
21/3/2020:10.45GMT
21/3/2020:11.45GMT
21/3/2020:12.45GMT
22/3/2020:09.45GMT
22/3/2020:10.45GMT
22/3/2020:13.45GMT
22/3/2020:23.45GMT
23/3/2020:08.45GMT
23/3/2020:09.45GMT
23/3/2020:10.45GMT
23/3/2020:11.45GMT