รายงานความเสียหาย
สถานการณ์พายุฤดูร้อนช่วงต้นเดือนมีนาคม 2562


กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจำวันที่ 5 มีนาคม 2562 เวลา 18.00 น. จากเหตุกาณ์ความกดอากาศสูงที่แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อน ระหว่างวันที่ 2 มี.ค. 63 – 5 มีนาคม 2562 ส่งผลทำให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงในพื้นที่ 15 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย พะเยา แพร่ พิษณุโลก กำแพงเพชร พิจิตร เลย หนองบัวลำภู หนองคาย อุดรธานี สกลนคร ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด รวม 36 อำเภอ 63 ตำบล 190 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายรวม 1,960 หลัง ผู้ได้รับบาดเจ็บ 1 ราย ที่ จ.อุดรธานี โรงเรียน 6 แห่ง วัด 3 แห่ง เสาไฟฟ้าหักโค่น 74 ต้น ยุ้งข้าว 3 หลัง คอกสัตว์ 2 หลัง ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด


1) จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 4 มี.ค. 63 เวลา 16.00 น. เกิดเหตุวาตภัยในพื้นที่ 1 อำเภอ 1 ตำบล 3 หมู่บ้าน ได้แก่ อ.พญาเม็งราย ต.แม่ต๋ำ (ม.5,9,11) บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย 11 หลัง ไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต2) จังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ 3 มี.ค. 63 เวลา 17.00 น. เกิดเหตุวาตภัยในพื้นที่ 4 อำเภอ 7 ตำบล 26 หมู่บ้าน ได้แก่ อ.เมือง ต.แม่กา (ม.13) อ.จุน ต.จุน (ม.9,13,15) ต.พระธาตุขิงแกง (ม.4,5,8,9) อ.ดอกคำใต้ ต.ดอนศรีชุม (ม.4) ต.จำปาหวาย (ม.1,6,8,9) อ.เชียงม่วน ต.เชียงม่วน (ม.1,2,3) ต.บ้านมาง (ม.1,2,3,4,5,6,7,8,9,11) บ้านเรือน ประชาชนได้รับความเสียหาย 119 หลัง ไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต3) จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 4 มี.ค. 63 เวลา 17.20 น. เวลา เกิดเหตุวาตภัยในพื้นที่ อ.สอง ต.สะเอียบ (ม.2) บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย 2 หลัง ไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต4) จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 3 มี.ค. 63 เวลา 22.00 น. เกิดเหตุวาตภัยในพื้นที่ 4 อำเภอ 7 ตำบล 15 หมู่บ้าน ได้แก่ อ.บางระกำ ต.ปลักแรด (ม.1,3) ต.บางระกำ (ม.4,5,15,18) อ.เมืองฯ ต.ท่าโพธิ์ (ม.3,9) ต.วัดจันทร์ (ม.2,9) ต.มะขามสูง (ม.10) อ.วังทอง ต.บ้านกลาง (ม.20,23,25) อ.ชาติตระการ ต.สวนเมี่ยง (ม.2) บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย 54 หลัง ไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต5) จังหวัดกำแพงเพชร เมื่อวันที่ 4 มี.ค. 63 เวลา 18.20 น. เกิดเหตุวาตภัยในพื้นที่ 2 อำเภอ 3 ตำบล 6 หมู่บ้าน ได้แก่ อ.เมืองกำแพงเพชร ต.ไตรตึงษ์ (ม.1,8) ต.อ่างทอง (ม.2,15) อ.คลองลาน ต.คลองน้ำไหล (ม.21,24) บ้านเรือนประชาชน ได้รับความเสียหาย 16 หลัง ไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต6) จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 4 มี.ค. 63 เวลา 17.00 น. เกิดเหตุวาตภัยในพื้นที่ 2 อำเภอ 3 ตำบล 13 หมู่บ้าน ได้แก่ อ.เมืองขอนแก่น ต.บ้านหว้า (ม.1,2,3,4,7,8,9,10,11,12,13,) ต.ดอนช้าง (อยู่ระหว่างสำรวจ) อ.บ้านฝาง ต.โคกงาม (ม.3,7) บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย 461 หลัง ไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต7) จังหวัดมหาสารคาม เมื่อวันที่ 4 มี.ค. 63 เวลา 16.00 น. เกิดเหตุวาตภัยในพื้นที่ 1 อำเภอ 1 ตำบล 5 หมู่บ้าน ได้แก่ อ.เมืองมหาสารคาม ต.เขวา (5 หมู่บ้าน) บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย 50 หลัง ไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต8) จังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่ 4 มี.ค. 63 เวลา 18.30 น. เกิดเหตุวาตภัยในพื้นที่ 3 อำเภอ 4 ตำบล 6 หมู่บ้าน ได้แก่ อ.เมืองกาฬสินธุ์ ต.เหนือ (ม.11,12) ต.ห้วยโพธิ์ (ม.2,12) อ.กมลาไสย ต.โคกสมบูรณ์ (ม.1) อ.กุฉินารายณ์ ต.สมสะอาด (ม.7) บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย 14 หลัง ไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต9) จังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ 4 มี.ค. 63 เวลา 18.00 น. เกิดเหตุวาตภัยในพื้นที่ 1 อำเภอ 1 ตำบล 6 หมู่บ้าน ได้แก่ อ.โพธิชัย ต.อัคคะคำ (ม.1,4,5,8,9,14) บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย 28 หลัง ยุ้งข้าว 3 หลัง คอกสัตว์ 2 หลัง ไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต

สถานการณ์ฝนตกช่วงกลางเดือนมีนาคม 2562


กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจำวันที่ 16 มีนาคม 2562 เวลา 18.00 น.จากสถานการณ์หย่อมความกดอากาศต่ําเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนและความกดอากาศสูงที่แผ่ลงมาปกคลุม สปป.ลาว และทะเลจีนใต้ ในห้วงวันที่ 14-16 มี.ค. 63 ทําให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงในพื้นที่ 12 จังหวัด ประกอบด้วย น่าน ยโสธร ร้อยเอ็ด สระบุรี นครนายก ลําปาง อุตรดิตถ์ นครราชสีมา อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา นนทบุรี สระแก้ว และกรุงเทพมหานคร รวม 17 อำเภอ 25 ตำบล 63 หมู่บ้าน 2 เขต 2 แขวง บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายรวม 211 หลัง วัด 1 แห่ง เสาไฟฟ้า จํานวน 7 ต้น ไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต
1) จ.ลําปาง วันที่ 15 มี.ค. 63 เวลา 18.00 น. เกิดเหตุวาตภัยในพื้นที่ อ.ห้างฉัตร ต.เมืองยาว (ม.4) ต.เวียงตาล (ม.7,8) ไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต
2) จ.อุตรดิตถ์ วันที่ 15 มี.ค. 63 เวลา 14.30 น. เกิดเหตุวาตภัยในพื้นที่ อ.น้ําปาด ต.น้ําไคร้ (ม.3,4,7,9) บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย 8 หลัง ไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต
3) จ.นครราชสีมา วันที่ 15 มี.ค. 63 เวลา 15.00 น. เกิดเหตุวาตภัยในพื้นที่ อ.โชคชัย ต.ละลมใหม่พัฒนา (ม.3,4,10) บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย 41 หลัง ไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต
4) จ.อ่างทอง วันที่ 14,15 มี.ค. 63 เกิดเหตุวาตภัยในพื้นที่ 5 อ. 7 ต. 13 ม. ได้แก่ อ.แสวงหา ต.สีบัวทอง (ม.1) อ.ไชโย ต.ชะไว (ม.2) ต.หลักฟ้า (ม.2) ต.ไชยภูมิ (ม.2) อ.เมืองฯ ต.หัวไผ่ (ม.2,3,4,5,6,7,8) อ.วิเศษชัยชาญ ต.บางจัก (ม.10) อ.โพธิ์ทอง ต.อินทประมูล (ม.3) บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย 65 หลัง ไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต
5) จ.พระนครศรีอยุธยา วันที่ 15 มี.ค. 63 เวลา 15.00 น. เกิดเหตุวาตภัยในพื้นที่ อ.ภาชี ต.ดอนหญ้านาง (ม.2) วัดได้รับความเสียหาย 1 แห่ง ไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต
6) จ.นนทบุรี วันที่ 15 มี.ค. 63 เวลา 11.00 น. เกิดเหตุวาตภัยในพื้นที่ อ.เมืองฯ ต.บางเขน ซอยจุฬาเกษม ถนนงามวงศ์วาน ส่งผลให้เสาไฟฟ้าขนาด 12 เมตร หักโค่น จํานวน 7 ต้น รถยนต์เสียหาย 18 คัน ไม่มีผู้บาดเจ็บและ เสียชีวิต การไฟฟ้านครหลวงดําเนินการแก้ไขจ่ายกระแสไฟฟ้าได้ตามปกติ เวลา 23.00 น.
7) จ.สระแก้ว วันที่ 14 มี.ค. 63 เวลา 15.30 น. เกิดเหตุวาตภัยในพื้นที่ อ.วังสมบูรณ์ ต.วังทอง (3 ม.) ไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต
8) กรุงเทพมหานคร วันที่ 15 มี.ค. 63 เวลา 12.17 น. เกิดเหตุวาตภัยในพื้นที่ เขตมีนบุรี แขวงมีนบุรี และ เขตคลองสาน แขวงคลองสาน ทําให้ต้นไม้และป้ายโฆษณา ล้มทับกีดขวางการจราจร ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตสถานการณ์พายุฤดูร้อนช่วงปลายเดือนมีนาคม 2562


กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจำวันที่ 23 มีนาคม 2562 เวลา 18.00 น. จากสถานการณ์คลื่นอากาศในกระแสลมตะวันตกระดับบนจะเคลื่อนผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีหย่อมความกดอากาศต่ํา มีความร้อนปกคลุม รวมถึงลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ ได้พัดนําความชื้นเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และภาคกลาง ในช่วงวันที่ 20-23 มี.ค. 63 ทําให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงในพื้นที่ 12 จังหวัด ประกอบด้วย พิษณุโลก เพชรบูรณ์ พิจิตร นครสวรรค์ เลย หนองบัวลําภู กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด นครพนม ขอนแก่น นครราชสีมา ชลบุรี รวม 31 อำเภอ 74 ตำบล 302 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย รวม 1,355 หลัง วัด 4 แห่ง วัว 2 ตัว หอกระจายข่าว 1 แห่ง ยุ้งข้าว 10 หลัง คอกสัตว์ 41 แห่ง เสียชีวิต 3 ราย ที่ จ.เลย 1 ราย จ.ขอนแก่น 2 ราย สาเหตุฟ้าผ่า
1) จ.นครสวรรค์ วันที่ 21 มี.ค. 63 เวลา 21.00 น. เกิดเหตุวาตภัยในพื้นที่ อ.ชุมตาบง ต.ชุมตาบง (ม.10) บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย 3 หลัง ไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต
2) จ.ชลบุรี วันที่ 23 มี.ค. 63 เวลา 15.30 น. เกิดเหตุวาตภัยในพื้นที่ อ.เกาะจันทร์ ทต.ท่าบุญมี เบื้องต้น บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายประมาณ 7 หลัง ไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต