ข้อมูลล่าสุด {{ items[0].date }}
ชื่อสถานี เวลา ระดับน้ำ
(ม.รทก.)
ระดับตลิ่ง (ม.รทก.) ฝนวันนี้
(มม.)
สถานการณ์น้ำ สถานะ
%ความจุลำน้ำ <=10 น้ำน้อยวิกฤติ >10-30 น้ำน้อย >30-70 น้ำปกติ >70-100 น้ำมาก >100 น้ำล้นตลิ่ง สถานีขัดข้อง

เพิ่มขึ้น   ลดลง   ทรงตัว



สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)
เลขที่ 901 ถนนงามวงศ์วาน  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร 10900
02 158 0901,     02 158 0910     : info_thaiwaterhaii.or.th
ขอขอบคุณ
กรมชลประทาน กรมฝนหลวง กรมอุตุนิยมวิทยา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด
สถิติเว็บไซต์

Copyright © 2016 | HII - All rights reserved.