แผนที่ฝน 24 ชม. ย้อนหลัง (มิลลิเมตร)

Full Map

รายวัน รายงานล่าสุด | ย้อนหลัง

สรุปสถานการณ์ เฝ้าระวัง

สรุปสถานการณ์ ปัจจุบัน

สรุป คาดการณ์

สถานภาพพายุที่เข้าใกล้ประเทศไทยขณะนี้:


ปริมาณฝน 24 ชม.ย้อนหลัง(มิลลิเมตร)
ล่าสุด : 2024-05-21

สถานที่ เวลา มม.
ศรีสะเกษ อ.ราษีไศล เหนือฝายราษีไศล 15:00 158.0
ฉะเชิงเทรา อ.ท่าตะเกียบ หน่วยจัดการต้นน้ำภูไท 15:00 136.6
ขอนแก่น อ.อุบลรัตน์ ศูนย์สาธิตการพัฒนาฯ การใช้หญ้าแฝกป่าไม้ที่ ๖ 15:00 131.6
ฉะเชิงเทรา อ.ท่าตะเกียบ อบต.คลองตะเกรา 15:00 125.6
น่าน อ.เวียงสา สะพานน้ำมวบ บ้านน้ำมวบ 15:00 123.4

อุณหภูมิสูงสุด (องศาเซลเซียส)
ล่าสุด : 2024-05-21

สถานที่ เวลา องศาเซลเซียส
แม่ฮ่องสอน อ.สบเมย อบต.แม่สวด 15:00 42.6
สุโขทัย อ.บ้านด่านลานหอย ทต.ลานหอย 15:00 42.2
สุโขทัย อ.ศรีสำโรง ทต.ศรีสำโรง 15:00 39.5
เชียงใหม่ อ.ดอยสะเก็ด ทต.ดอยสะเก็ด 15:00 39.2
เชียงใหม่ อ.หางดง รพสต.บ้านหนองไคร้ 15:00 38.8

ข้อมูลน้ำในเขื่อน (ล้าน ลบ.ม.)
ล่าสุด : 2024-05-21

เขื่อน ปริมาตรน้ำในอ่างฯ (%รนก.) ใช้การได้จริง
เขื่อนภูมิพล 6,065 (45.05%) 2,265 (17%)
เขื่อนสิริกิติ์ 3,887 (40.88%) 1,037 (11%)
เขื่อนแควน้อย 239 (25.41%) 196 (21%)
เขื่อนป่าสักฯ 110 (11.44%) 107 (11%)
รวมน้ำใช้การของ 4 เขื่อนหลัก
(ลุ่มน้ำเจ้าพระยา)
10,300 (35%)
(ล้าน.ลบ.ม)
3,604 (14%)
(ล้าน.ลบ.ม)
%รนก. <=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก

เขื่อนน้ำน้อยวิกฤต (%ใช้การฯ)

เขื่อนกระเสียว (8%) เขื่อนคลองสียัด (8%) เขื่อนสิรินธร (9%)
เขื่อนจุฬาภรณ์ (10%) เขื่อนอุบลรัตน์ (11%) เขื่อนสิริกิติ์ (11%)
เขื่อนป่าสักฯ (11%) เขื่อนศรีนครินทร์ (13%) เขื่อนขุนด่านปราการชล (15%)
เขื่อนปราณบุรี (16%) เขื่อนภูมิพล (17%) เขื่อนน้ำพุง (19%)

เขื่อนน้ำมากวิกฤต (%รนก.)

ไม่มี
หมายเหตุ: วันที่และวันนับถอยหลังในตาราง จะอัพเดทอัตโนมัติตามวันปัจุบัน (หลังเวลาเที่ยงคืน) สำหรับข้อมูลปริมาณน้ำใช้การและน้ำระบาย จะอัพเดตหลังจากได้รับข้อมูลจากกรมชลประทาน (ประมาณ 10.00-14.00 น.)


สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)
เลขที่ 901 ถนนงามวงศ์วาน  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร 10900
02 158 0901,     02 158 0910     : info_thaiwaterhaii.or.th
ขอขอบคุณ
กรมชลประทาน กรมฝนหลวง กรมอุตุนิยมวิทยา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด
สถิติเว็บไซต์

Copyright © 2016 | HII - All rights reserved.