แผนที่ฝน 24 ชม. ย้อนหลัง (มิลลิเมตร)

Full Map

รายวัน รายงานล่าสุด | ย้อนหลัง

สรุปสถานการณ์ เฝ้าระวัง

สรุปสถานการณ์ ปัจจุบัน

สรุป คาดการณ์

สถานภาพพายุที่เข้าใกล้ประเทศไทยขณะนี้:


ปริมาณฝน 24 ชม.ย้อนหลัง(มิลลิเมตร)
ล่าสุด : 2023-12-06

สถานที่ เวลา มม.
พัทลุง อ.ป่าพะยอม สถานีควบคุมไฟป่าพัทลุง 12:00 67.6
นครศรีธรรมราช อ.ลานสกา โรงเรียนวัดโคกโพธิ์สถิตย์ 12:00 47.8
ยะลา อ.บันนังสตา ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านนาซัว หมู่ที่ 2 12:00 46.6
สงขลา อ.หาดใหญ่ ที่ทำการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง 12:00 44.2
กระบี่ อ.ปลายพระยา ทต.ปลายพระยา 12:00 37.4

อุณหภูมิสูงสุด (องศาเซลเซียส)
ล่าสุด : 2023-12-06

สถานที่ เวลา องศาเซลเซียส
ชลบุรี อ.สัตหีบ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาชีโอน 12:00 45.5
นครปฐม อ.กำแพงแสน อบต.กำแพงแสน 12:00 43.0
เลย อ.ภูกระดึง อบต.ศรีฐาน 12:00 42.4
อุทัยธานี อ.สว่างอารมณ์ ทต.สว่างอารมณ์ 12:00 40.7
อุบลราชธานี อ.พิบูลมังสาหาร อบต.ระเว 12:00 40.6

ข้อมูลน้ำในเขื่อน (ล้าน ลบ.ม.)
ล่าสุด : 2023-12-06

เขื่อน ปริมาตรน้ำในอ่างฯ (%รนก.) ใช้การได้จริง
เขื่อนภูมิพล 10,409 (77.32%) 6,609 (49%)
เขื่อนสิริกิติ์ 6,008 (63.18%) 3,158 (33%)
เขื่อนแควน้อย 948 (100.98%) 905 (96%)
เขื่อนป่าสักฯ 932 (97.08%) 929 (97%)
รวมน้ำใช้การของ 4 เขื่อนหลัก
(ลุ่มน้ำเจ้าพระยา)
18,297 (63%)
(ล้าน.ลบ.ม)
11,601 (47%)
(ล้าน.ลบ.ม)
%รนก. <=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก

เขื่อนน้ำน้อยวิกฤต (%ใช้การฯ)

ไม่มี

เขื่อนน้ำมากวิกฤต (%รนก.)

เขื่อนกิ่วคอหมา (111.18%) เขื่อนแม่งัด (108.28%) เขื่อนแควน้อย (100.98%)
เขื่อนหนองปลาไหล (99.07%) เขื่อนกิ่วลม (97.8%) เขื่อนป่าสักฯ (97.08%)
เขื่อนลำปาว (96.99%) เขื่อนขุนด่านปราการชล (96.75%) เขื่อนอุบลรัตน์ (93.17%)
เขื่อนประแสร์ (90.15%) เขื่อนสิรินธร (89.13%) เขื่อนวชิราลงกรณ (88.22%)
เขื่อนห้วยหลวง (87.69%) เขื่อนจุฬาภรณ์ (85.23%) เขื่อนน้ำอูน (85.16%)
หมายเหตุ: วันที่และวันนับถอยหลังในตาราง จะอัพเดทอัตโนมัติตามวันปัจุบัน (หลังเวลาเที่ยงคืน) สำหรับข้อมูลปริมาณน้ำใช้การและน้ำระบาย จะอัพเดตหลังจากได้รับข้อมูลจากกรมชลประทาน (ประมาณ 10.00-14.00 น.)


สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)
เลขที่ 901 ถนนงามวงศ์วาน  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร 10900
02 158 0901,     02 158 0910     : info_thaiwaterhaii.or.th
ขอขอบคุณ
กรมชลประทาน กรมฝนหลวง กรมอุตุนิยมวิทยา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด
สถิติเว็บไซต์

Copyright © 2016 | HII - All rights reserved.