4 เมษายน 2564
ปริมาณฝนสะสม (mm.) สูงสุด 111
[ หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ ตย. 5 (บาระแนะ) ต.หนองแวง จ.บุรีรัมย์ ]