5 เม.ย. 2564 09:00 น.
ปริมาณฝน (mm.) สูงสุด 13.2
[ อบต.เขาไชยราช จ.ชุมพร ]